Metodiky, odborné publikace a SW


Metodiky, odborné publikaceValentová, Lucie; Rejlová, Martina a Čmejla, Radek

Real-time PCR detekce virů Rubus yellow net virus (RYNV), raspberry rubodvirus 1 (RaRV1) a raspberry enamovirus 1 (RaEV1) v rostlinném materiálu


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2024

ISBN 978-80-87030-98-1 (online;pdf)VÁVRA, Radek; LITSCHMANN, Tomáš a FALTA, Vladan

Využití podpůrných signalizačních programů pro aplikace přípravků na regulaci škodlivých organismů v integrované a ekologické produkci ovoce


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2024

ISBN 978-80-87030-96-7 (online;pdf)SURAN, Pavol; ŽĎÁRSKÁ, Ivona; PAZDERŮ, Kateřina; BYDŽOVSKÁ, Tereza a ZELENÝ, Lubor.

Metodika zvýšení výtěžnosti genotypů z hybridního osiva třešní


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-95-0 (online;pdf)ŽĎÁRSKÁ, I. a kol.

Molekulárními markery asistované šlechtění třešně ptačí (Prunus avium L.) – selekce na dobu sklizňové zralosti, velikost, barvu a pevnost plodů


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-97-4 (online;pdf)SEDLÁK, Jiří, SEMERÁK, Matěj a REJLOVÁ, Martina

Certifikovaná metodika ozdravování rostlin ovocných druhů od fytoplazem pomocí biotechnologických metod chemoterapie a in vitro kultur


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-93-6 (online;pdf)SEDLÁK, Jiří, ŠPAK, Josef, SEMERÁK, Matěj, PŘIBYLOVÁ, Jaroslava a KOLOŇUK, Igor

Certifikovaná metodika produkce ozdravených odrůd jabloně s využitím NGS


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-92-9 (online;pdf)ČMEJLA, Radek a kol.

Certifikovaná metodika molekulární determinace vektorových druhů mer napadajících ovocné stromy


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-91-2 (online;pdf)PLUHAŘOVÁ, Kamila; ČMEJLOVÁ, Jana; KRŠKA, Boris; VORÁČEK, Pavel a ČMEJLA, Radek

Genotypizace jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) pomocí SSR markerů v praxi


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-90-5 (online;pdf)MÉSZÁROS, Martin a kol.

Stanovení potřeby a strategie zavlažování v ovocných sadech / Determining the need and strategy for irrigation in fruit orchards


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-88-2 (online;pdf) VALENTOVÁ, Lucie, Martina REJLOVÁ a Radek ČMEJLA


Real-time PCR detekce virů black raspberry necrosis virus (BRNV), raspberry ringspot virus (RpRSV), raspberry bushy dwarf virus (RBDV) a strawberry latent ringspot (SLRSV) v rostlinném materiálu [online]. Certifikovaná metodika.

Holovousy: VŠUO, 2022.
ISBN  978-80-87030-87-5BÍLKOVÁ, Aneta a kol. 
Metodika detekce fosfonátů v rostlinných částech jádrovin s ohledem na jejich chování. Certifikovaná metodika.

Holovousy: VŠUO, 2022.
ISBN  978-80-87030-86-8ŽĎÁRSKÁ, I., M. REJLOVÁ, J. PODLIPNÝ, K. PLUHAŘOVÁ, J. ČMEJLOVÁ a R. VÁVRA

Metodika detekce genů rezistence  Rvi2, Rvi4 a Rvi6 k Venturia inaequalis

Holovousy: VŠUO, 2022.
ISBN 978-80-87030-85-1OUŘEDNÍČKOVÁ, J., M. SKALSKÝ, Z. HAŇÁČKOVÁ, M. KRACÍKOVÁ, P. LIŠKOVÁ, B. FLÉGLOVÁ, P. JAKLOVÁ, K. HOLÝ, F. KOCOUREK, J. STARÁ a O. PULTAR

Inovace integrované ochrany jádrovin. Certifikovaná metodika

Holovousy: VŠUO, 2021.
ISBN 978-80-87030-83-7BILAVČÍK, A., L. LAŇAR, T. NEČAS, M. FALTUS, J. NÁMĚSTEK a  J. ZÁMEČNÍK
Metodika snížení či eliminace poškození generativních orgánů meruněk jarními mrazíky

Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2021.
ISBN 978-08-7427-362-9NEKVINDOVÁ, V. a kol.
Metodika identifikace odrůd meruňky obecné (Prunus armeniaca L.) pomocí SSR markerů

Holovousy: VŠUO, 2021.
ISBN 978-80-87030-84-4JAKLOVÁ, P. a kol.
Metodika technologie ochrany jahodníku z hlediska rezistence Botrytis cinerea k fungicidům a minimalizace reziduí v plodech

Holovousy: VŠUO, 2021.
ISBN 978-80-87030-82-0VALENTOVÁ, L. a kol.
Real-time PCR detekce viru Tomato ringspot virus (ToRSV) v biologickém materiálu
Holovousy: VŠUO, 2021.
ISBN 978-80-87030-80-6JIROUTOVÁ P., KOVALÍKOVÁ Z.

Certifikovná metodika odolnosti ovocných plodin k suchu v in vitro podmínkách
Holovousy: VŠUO, 2021.
ISBN 978-80-87030-81-3ADAMCOVÁ A. a kol.

Metodika pro identifikaci a detekci bioaktivních látek v rostlinných částech ovocných stromů a odpadní biomase


Hradec Králové: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, 2021.
ISBN 978-80-906644-7-0BÍLKOVÁ, A., P. KNAPOVÁ, P. SURAN, M. SKALSKÝ, Z. NÝVLTOVÁ a J. KWIECIEN

  Metodika minimalizace obsahu reziduí pesticidů u peckovin s využitím ochrany rostlin a dlouhodobého skladování. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠUO, 2020.
ISBN 978-80-87030-79-0ČMEJLOVÁ J. a kol.

  Stanovení cizosprašnosti /samosprašnosti u třešně ptačí ( Prunus avium L.) molekulárně genetickými metodami a její ověření v praxi
Holovousy: VŠÚO, 2020.
ISBN: 978 -80 -87030 -76 -9ČMEJLA, R.; VALENTOVÁ, L.
  Real-time PCR detekce virů Strawberry mild yellow edge virus (SMYEV), Strawberry crinkle virus (SCV), Strawberry vein banding virus (SVBV), Strawberry mottle virus (SMoV) a Strawberry polerovirus-1 (SPV-1) v biologickém materiálu
Holovousy: VŠÚO, 2020.
ISBN 978-80-87030-75-2VALENTOVÁ, L.; ČMEJLA, R.
  Real-time PCR detekce virů Blackcurrant reversion virus (BRV) a Gooseberry vein banding associated virus (GVBaV) v biologickém materiálu
Holovousy: VŠÚO, 2020.
ISBN 978-80-87030-74-5LAŇAR, L.; ČERNÝ, K. a kol.
  Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora
Holovousy: VŠÚO, 2020.
ISBN 978-80-87030-77-6
ISBN 978-80-87674-36-9


HOLLÁ, M. a kol.
 Metodika pro kvalitativní hodnocení ovoce a zpracovatelských produktů z hlediska obsahu látek prospěšných pro zdraví člověka.
Hradec Králové: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, 2019.
ISBN: 978-80-906644-4-9


PULTAR, O.; OUŘEDNÍČKOVÁ, J.; SKALSKÝ, M.

 Mapa rozšíření tmavky švestkové (Eurytoma schreinerii) v ČR z let 2012 – 2018
Holovousy: VŠÚO, 2019.
ISBN: -


PULTAR, O.; OUŘEDNÍČKOVÁ, J.; SKALSKÝ, M.
 Mapa rozšíření octomilky japonské (Drosophila suzukii) v ČR z let 2012 – 2018
Holovousy: VŠÚO, 2019.
ISBN: -


PAPRŠTEIN, F.; PATZAK, J.; SEDLÁK, J.; HENYCHOVÁ, A.
 Certifikovaná metodika hodnocení genofondu třešně s využitím molekulárně genetických metod.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-62-2


ČMEJLA, R.; VALENTOVÁ, L.
 Real-time PCR detekce virů 'LChV-1' a 'LChV-2' v biologickém materiálu.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-57-8


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Metodika kvantitativní detekce mutace v genu Cytb u Venturia Inaequalis a postupů stanovení rezistence patogena k vybraným DMI fungicidům. 
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-58-5


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Ochrana jabloní proti strupovitosti.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-70-7


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Integrovaná ochrana jahodníku.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-60-8


SKALSKÝ, M. a kol.
 Metodika ochrany hrušní proti meře skvrnité (Cacopsylla pyri).
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-59-2


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Metodika ochrany ovoce proti škůdcům s důrazem na ochranu hmyzích opylovačů.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-61-5


MÉSZÁROS, M. a kol.
 Diagnostika výživného stavu jabloní metodou DRIS.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-63-9


LAŇAR, L. a kol.
 Odlisťování v ovocných školkách.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-64-6


LAŇAR, L. a kol.
 Rozvětvování stromků v ovocných školkách.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-65-3


VÁVRA, R. a kol.
 Pěstování třešní v zakrytých výsadbách.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-66-0


ŽĎÁRSKÁ, I. a kol.
 Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d 1 v jablkách.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-67-7


BÍLKOVÁ, A. a kol.
 Metodika stanovení hlavních fenolických sloučenin v genotypech jabloní.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-68-4


KAPLAN, J. a kol.
 Pokročilé systémy pěstování rybízů a angreštů k produkci stolního ovoce.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-87030-69-1


POLÁK, J.; KOMÍNEK, P.; KRŠKA, B.; JAROŠOVÁ, J.
 Metodika dlouhodobého hodnocení transgenní rezistence Biotech švestky.
Holovousy: VŠÚO, 2018.
ISBN: 978-80-7427-274-5


TITĚRA, D. a kol.
 Využití včelstev v sadech a jiných porostech.
Dol: VÚV, 2018.
ISBN: 978-80-87196-41-0


Metodiky 2016-2017

PAPRŠTEIN, F. a kol.
 Certifikovaná metodika ozdravování třešně pomocí chemoterapie in vitro kultur. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2017.
ISBN 978-80-87030-50-9


MÉSZÁROS, M. a kol.
 Pěstování třešní a višní v ekologické produkci.
Holovousy: VŠÚO, 2017.
ISBN 978-80-87030-55-4


SUS, J., MÉSZÁROS, M., LAŇAR, L., NÁMĚSTEK, J. , ZÍKA L.
 Tvarování a řez jabloní pěstovaných ve tvaru štíhlé vřeteno.Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2016.
ISBN 978-80-87030-51-6


NEČAS T., NÁMĚSTEK J., LAŇAR L., LÁČÍK J., ONDRÁŠEK I., MÉSZÁROS M., WOLF J. a KOSINA J.
 Metodika řízkování podnoží vybraných ovocných druhů. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2016.
ISBN 978-80-87030-52-3


Metodiky 2011-2015

KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Integrovaná ochrana jádrovin.
Holovousy: VŠÚO, 2011.
ISBN 978-80-87030-20-2


BLAŽEK, J., I. PIŠTĚKOVÁ a J. GOLIÁŠ.
 Inovace pěstování a skladování nových odrůd slivoní. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-23-3


PIŠTĚKOVÁ, I., H. DRAHOŠOVÁ, L. ODSTRČILOVÁ, S. BOČEK, P. SALAŠ,
H. SASKOVÁ a R. VAŇKOVÁ.
 Produkce jahod v ekologických systémech pěstování. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-25-7


MATĚJÍČEK, A., J. KAPLAN, J. MATĚJÍČKOVÁ a M. VESPALCOVÁ.
 Metodika pěstování kulturních odrůd bezu černého. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2013.
ISBN 978-80-87030-27-1


PAPRŠTEIN, F. a J. PATZAK.
 Metodika hodnocení jabloně (Malus × domestica) molekulárně genetickými metodami. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-21-9


SEDLÁK, J. a F. PAPRŠTEIN.
 Metodika eliminace vlnovníka rybízového nechemickou cestou. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-32-5


SEDLÁK, J., J. ŠPAK, F. PAPRŠTEIN, J. PŘIBYLOVÁ, L. SVOBODOVÁ a D. KUBELKOVÁ.
 Metodika ozdravování rybízu od virů a fytoplazem. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-31-8


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK, J. POLÁK, S. GADIOU a L. SVOBODOVÁ.
 Metodika ozdravování a získání viruprostých základních rostlin odrůd jabloně, hrušně a třešně pro systém certifikace pomocí in vitro kultur, chemoterapie a termoterapie. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-30-1


PAPRŠTEIN, F., A. PROŠKOVÁ, S. HONZOVÁ, M. KMÍNKOVÁ, J. SEDLÁK, I. ŠETINOVÁ, J. KAPLAN a A. KVÁČOVÁ.
 Metodika hypoalergenních odrůd jablek a jejich pěstování. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2014.
ISBN 978-80-87030-24-0


KORBA, J., J. ŠILLEROVÁ, F. PAPRŠTEIN a J. SEDLÁK.
 Metodika testování odolnosti lokálních odrůd jádrovin k patogenu bakteriální spály růžovitých (Erwinia amylovora): Certifikovaná metodika [CD-ROM].
Holovousy: VŠÚO, 2014 [cit. 2016-01-08].
ISBN 978-80-87030-29-5 (VŠÚO Holovousy); 978-80-7427-156-4 (VÚRV Praha).


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK a V. HOLUBEC.
 Metodika záchrany a management sadů a výsadeb starých krajových odrůd ovoce. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-39-4


PAPRŠTEIN, F., J. SEDLÁK, A. MATĚJÍČEK a J. POLÁK.
 Metodika hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-38-7


MATĚJÍČEK, A. a kol.
 Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy jádrovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-40-0


MATĚJÍČEK, A. a kol.
 Inovativní pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na produkci stolních plodů, technologii a nutriční benefity. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-36-3


PIŠTĚKOVÁ, I. a kol.
 Metodika skladovacích režimů pro jednotlivé druhy peckovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-37-0


VÁVRA, R., V. PSOTA, J. BLAŽKOVÁ, M. BAGAR, P. SURAN, I. ŽĎÁRSKÁ, M. JONÁŠ, A. SKŘIVANOVÁ, A. BÍLKOVÁ a L. ZELENÝ.
 Ochrana proti moniliniové spále květů a hnilobě plodů v ekologické produkci peckovin. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-42-4


VÁVRA, R., P. VEJL, J. BLAŽEK, P. SEDLÁK, M. MELOUNOVÁ, I. ŽĎÁRSKÁ a V. KADLECOVÁ.
 Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-43-1


VÁVRA, R., P. SEDLÁK, S. BOČEK, J. KLOUTVOROVÁ, P. VEJL, J. BLAŽEK a M. MELOUNOVÁ.
 Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (Cke.) Wint. na území České republiky. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-44-8


FALTA, V., M. BAGAR, R. VÁVRA, K. HOLÝ, B. HORTOVÁ, R. CHALOUPKA, J. KLOUTVOROVÁ, F. KOCOUREK, R. LOSKOT, R. MICHALKO, M. NAVRÁTIL, S. PEKÁR, V. PSOTA, J. SUCHÁ a K. BAGAROVÁ.
Ochrana jádrovin v ekologické produkci. Certifikovaná metodika.
Praha: VÚRV, 2015.
ISBN 978-80-7427-194-6


KLOUTVOROVÁ, J. a kol.
 Metodika ochrany peckovin proti houbovým chorobám a škůdcům. Certifikovaná metodika.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-45-5


VÁCHA, J. a kol.
 Směrnice pro integrované systémy pěstování peckovin.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-47-9


VÁCHA, J. a kol.
 Směrnice pro integrované systémy pěstování jádrovin.
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-46-2

 


 

Odborné publikace

ZELENÝ, L. a kol.
Šlechtění ovoce v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 2019.
ISBN 978-80-87030-72-1


PAPRŠTEIN, F. a J. KLOUTVOR.
Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-13-4


Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009)
Holovousy: VŠÚO, 2010.
ISBN 978-80-87030-17-2


Nové odrůdy ovoce
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-04-2


Inovace pěstování ovocných plodin
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-03-5


BLAŽEK, J. a Wit, I. De:
New Apple Cultivars
Holovousy: VŠÚO, 2006.


Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 1995.
 

 

Software

 

Účel: Software pro diagnostiku výživného stavu jabloní.
Autor: MÉSZÁROS, M.
Rok vydání: 2018
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.


HOL-DRIS software v 1.1

Technicka_dokumentace_k_softwaru_HOL_DRIS

Technical documentation for HOL-DRIS software
 


 

Název: Zralost Gala MicroPhazir
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Gala´ pro přístroj MicroPhazir
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


 

Název: Zralost Gala Antaris II
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Gala´ pro přístroj Antaris II
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


Název: Zralost Jonaprince Antaris II
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ pro přístroj Antaris II
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


Název: Zralost Jonaprince MicroPhazir
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ pro přístroj MicroPhazir
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


Název: Zralost Jonagored MicroPhazir
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Jonagored´ pro přístroj MicroPhazir
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


Název: Zralost Jonagored Antaris II
Účel: Software pro určení jakosti a zralosti jablek odrůdy ´Jonagored´ pro přístroj Antaris II
Autor: ŠUBRTOVÁ, M.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Poznámka:

Software je licencovaný, pro více informací využijte kontakty

 

 Zkrácená technická dokumentace

 


Ověřené technologie

Název: Stanovení stupně zralosti jablek
Účel: Protokol o ověření technologie pro „Stanovení stupně zralosti jablek odrůd ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´ dle vnitřní kvality plodů pomocí přístrojů s NIR technologií
Autor: ŠUBRTOVÁ M., DANKOVÁ V.
Rok vydání: 2019
Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

 Ověřená technologie NIR zralost

 


 

VALENTOVÁ, Lucie, Martina REJLOVÁ a ČMEJLA,Radek.


Real-time PCR detekce virů black raspberry necrosis virus (BRNV), raspberry ringspot virus (RpRSV), raspberry bushy dwarf virus (RBDV) a strawberry latent ringspot (SLRSV) v rostlinném materiálu [online]. Certifikovaná metodika.

Holovousy: VŠUO, 2022.
ISBN  978-80-87030-87-5


 


Certifikované mapy


JAKLOVÁ, Pavlína a HAŇÁČKOVÁ, Zuzana. Mapa výskytu houby Diplocarpon coronariae (syn. Marssonina coronaria) způsobující skvrnitost listů jabloně v České republice v letech 2022–2023. Holovousy: VŠUO, 2024. Osvědčení UKZUZ 078931/2024, certifikovaná mapa.

 

 

 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO