Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ

Publikováno: 03.12.2020

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů“.
17. KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

17. KRÁLOVÉHRADECKÉ KRAJSKÉ DOŽÍNKY

Publikováno: 21.09.2021

Dne  18. 9. 2021 se konal 17. ročník Královéhradeckých krajských dožínek.

45. ROČNÍK ZAHRADY ČECH

45. ROČNÍK ZAHRADY ČECH

Publikováno: 21.09.2021

Ve dnech 10.9 - 15.9. 2021 se konal 45. ročník výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích.
KONALA SE 5. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

KONALA SE 5. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

Publikováno: 20.09.2021

Dne 15. 9. 2021 se konala 5. demonstrační farma ve VŠÚO Holovousy.
VŠÚO NA OSLAVÁCH VŠESTARSKÉ CIBULE A BROKOLICE

VŠÚO NA OSLAVÁCH VŠESTARSKÉ CIBULE A BROKOLICE

Publikováno: 13.09.2021

Dne 11.9.2021 se VŠÚO zúčastnilo Oslav všestarské cibule a brokolice.
GLOBUS SLAVIL 25. LET

GLOBUS SLAVIL 25. LET

Publikováno: 14.09.2021

Dne 10. 9. 2021 slavil Globus 25. let. Zároveň to byla oslava českých potravin, kde jsme nechyběli ani my.
NOC VĚDCŮ - Šlechtění ovoce je závod s časem

NOC VĚDCŮ - Šlechtění ovoce je závod s časem

Publikováno: 24.09.2021

Kdy začalo šlechtění ovoce? Proč jsou šlechtěny stále nové odrůdy? Jak dlouho trvá, než se vyšlechtí nová odrůda třešně? A proč je vlastně šlechtění tak důležité? To vše a mnoho dalších zajímavostí se dozvíte v přednášce Lubomíra Zeleného.
VŠÚO NA ZEMI ŽIVITELCE

VŠÚO NA ZEMI ŽIVITELCE

Publikováno: 06.09.2021

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY se zúčastnil na výstavě Země živitelka.
MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH

23. říjen 2021 10:19 hod.

SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH

PROBĚHLÉ AKCE

SLIVOŇOVÝ DEN

22. září 2021

Dne 22.9.2021 se koná od 9:00 hod. seminář SLIVOŇOVÝ DEN více informací...Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO