Vědecká rada a Rada uživatelů


Vědecká rada

je poradním orgánem jednatelů společnosti pro oblast vědy a výzkumu, která sleduje naplňování vědeckého programu, hodnotí průběh realizace výsledků a posuzuje správnost a účelnost čerpání finančních prostředků a využívání infrastruktury společnosti. Jedná zpravidla dvakrát ročně.
 

Rada uživatelů

Připomnkuje strategii vědeckých programů ve vztahu k jejich aplikačnímu potenciálu a potřebám uživatelské sféry.
Poskytuje podněty pro tvorbu strategického výzkumného plánu.
Poskytuje zpětnou vazbu ohledně využití v minulosti dosažených výsledků.
Připomínkuje úroveň dosažených výsledkůvýzkumných programů a poskytovat podněty pro zlepšení transferu výsledků z hlediska zvýšení potenciálu jejich využití v praxi.
 

Seznam členů Vědecké rady

 • Ing. Jiří Sedlák, Ph.D.předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Pavol Hauptvogel, Ph.D. - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, Slovenská republika
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc. - Ústav genetiky a biotechnológií rostlin Slovenskej akadémie vied, Nitra, Slovenská republika
 • Ing. Michal Hnízdil - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno
 • Ing. Vojtěch Holubec, CSc. - Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., genová banka Praha – Ruzyně
 • Ing. Vít Kavan, CSc. - Praha
 • prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. - Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc
 • Ing. Josef Patzak, Ph.D. - Chmelařský institut Žatec, s.r.o.
 • prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně
 • Doc. Dr. Ing. Pavel Vejl - Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jana Kloutvorová - Ovocnářská unie České republiky, z.s., SISPO
 • Ing. Jan Blažek, CSc. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jan Náměstek, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Bronislava Hortová, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 • Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
 

Seznam členů Rady uživatelů

 • Ing. Luděk Laňar - předseda Rady - VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o     
 • Ing. Jiří Andr, Ph.D., MBA - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Tomáš Letocha - Ökoplant International s.r.o., Jaroslavice
 • Ing. Václav Koběluš, Ph.D. - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Petr Kareš - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Bc. Milan Hanč - Jahodárna Vraňany, Mělník
 • Ing. Roman Chaloupka - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Pavel Vondráček - fyzická osoba podnikající v ovocnářství
 • Mgr. Jiří Koňařík - Rudolf Jelínek sady s.r.o., Vizovice
 • Pavel Kašpárek - Ekofrukt Slaný spol. s.r.o.
 • Ing. Martin Ludvík - Ovocnářská unie České republiky, z.s
 • Ing. Jaroslav Mačkal - ZD Senice na Hané
 • Jaroslav Muška - Zemcheba s.r.o.,
 • Bc. Ivo Pokorný - Pomona Těšetice a.s.,
 • Jan Šenk - Sady spol. s r.o., Bílé Podolí
 • Martin Šrytr - Galafruit s.r.o., Sady Žernov
 • Bc. Pavel Vodseďálek - Unisad Plus s.r.o., Medlov

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO