Výsledky výzkumu


Výsledků vzkumu je několik druhů a mají různý charakter a různou závažnost. Výsledky výzkumu jsou: patenty, užitné vzory, ochrana práv k odrůdám, licenční smlouvy, impaktované články, Vědecké práce ovocnářské, certifikované metodiky, odborné publikace, software, ověřené technologie.
 

Patent 

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí. VŠÚO je držitelem jednoho patentu: patent 306341: Pojízdný postřikovač pro malé plochy.
 

Užitné vzory

Užitný vzor je ochrana, která je na základě zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a která jsou průmyslově využitelná. Novost technického řešení se přitom posuzuje podle aktuálního stavu techniky a průmyslová využitelnost zase podle toho, zda může být dané řešení opakovaně využíváno v hospodářské činnosti. Ochranu užitným vzorem má především původce technického řešení, tedy ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací, případně ji může uplatňovat i jeho právní zástupce. VŠÚO je vlastníkem 6 užitných vzorů.

 

Ochrana práv k odrůdám

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky odlišnosti, uniformity, stálosti (DUS) a novosti a má vyhovující název. V podmínkách Evropského společenství je ochrana práv řešena ve dvou úrovních:
národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho nebo více členských států, v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.
odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství, v platném znění.
 

Odrůda třešní Tamara je nejúspěšnější odrůdou VŠÚO.

 

EU

 

Švýcarsko

 

USA

 

Austrálie

 

Chile

  • Odrůda třešně ´Early Korvik´
  • Odrůda třešně ´Tamara´


 

Další odrůdy:

 

Impaktované články 2019

NIEDOBOVÁ, J., M. SKALSKÝ, J. OUŘEDNÍČKOVÁ, R. MICHALKO and A. BARTOŠKOVÁ. Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders. Environmental Pollution. 2019, (249): 338–344. ISSN 0269-7491. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.03.031

EICHMEIER, A., T. KISS, T. NEČAS, E. PENAZOVA, D. TEKIELSKA, M. BOHUNICKA, L. VALENTOVA, R. ČMEJLA, D. MORAIS and P. BALDRIAN. High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum". Microbial Ecology. 2019, 77(3): 664–675. ISSN 0095-3628. DOI: 10.1007/s00248-018-1250-9.

MÉSZÁROS, M., H. BĚLÍKOVÁ, P. ČONKA and J. NÁMĚSTEK. Effect of hail nets and fertilization management on the nutritional status, growth and production of apple tree. Scientia Horticulturae. 2019, (255): 134–144. ISSN 0304-4238. DOI: 10.1016/j.scienta.2019.04.079.       

HURKOVA, K., L. UTTL, J. RUBERT, K. NAVRATILOVA, V. KOCOUREK, M. STRANSKA-ZACHARIASOVA, F. PAPRSTEIN and J. HAJSLOVA. Cranberries versus lingonberries: A challenging authentication of similar Vaccinium fruit. Food chemistry. 2019, (284): 162–170. ISSN 0308-8146. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.01.014.

PATZAK, J., HENYCHOVÁ, A., PAPRŠTEIN, F. and J. SEDLÁK. Evaluation of S-incompatibility locus, genetic diversity and structure of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular methods and phenotypic characteristics. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 95(1): 84–92, DOI: 10.1080/14620316.2019.1647798.

KYSELOVÁ, J., K. JEČMÍNKOVÁ, J. MATĚJÍČKOVÁ, O. HANUŠ, T. KOTT, M. ŠTÍPKOVÁ and M. KREJČOVÁ. Physiochemical Characteristics and Fermentation Ability of Milk From Czech Fleckvieh Cows Are Related To Genetic Polymorphisms of β-Casein, κ-Casein, and β-Lactoglobulin. Asian-Australasian J Anim Sci. 2019, 32(1): 14–22. DOI: 10.5713/ajas.17.0924.

MÉSZÁROS, M., L. LAŇAR, J. KOSINA and J. NÁMĚSTEK. Aspects influencing the rootstock - scion performance during long term evaluation in pear orchard. Horticultural Science. 2019, 46(1): 1–8. ISSN 0862–867X. DOI: 10.17221/55/2017-HORTSCI.     

NIEDOBOVÁ, J., M. SKALSKÝ, Z. FALTÝNEK FRIC, V. HULA and M. BRTNICKÝ. Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae). European Journal of Entomology. 2019, (116): 173–177. ISSN 1210-5759. DOI: 10.14411/eje.2019.018.

SEDLÁK, J., F. PAPRŠTEIN and J. SUCHÁ. Influence of chemotherapy on development and production of virus free in vitro strawberry plants. Horticultural Science. 2019, 46(2): 53–56. ISSN 0862-867X. DOI: 10.17221/249/2017-HORTSCI.       

PATZAK, J., A. HENYCHOVÁ, F. PAPRŠTEIN and J. SEDLÁK. Molecular S-genotyping of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources. Horticultural Science. 2019, 46(3): 146–152. DOI: 10.17221/245/2017-HORTSCI.   

BLAŽEK, J., F. PAPRŠTEIN, L. ZELENÝ and J. KŘELINOVÁ. The results of consumer preference testing of popular apple cultivars at  the end of the storage season. Horticultural Science. 2019, 46(3): 115–122. DOI: 10.17221/146/2017-HORTSCI.                                 

SKALSKÝ, M., J. NIEDOBOVÁ and J. POPELKA. The Efficacy of European Fruit Lecanium, Parthenolecanium corni (Bouché, 1844) Control Using Natural Products. Horticultural Science. 2019, 46(4): 195–200. DOI: 10.17221/215/2017-HORTSCI.   

BĚLÍKOVÁ, H., M. MÉSZÁROS, L. VARGA, J.ÁRVAY, B. WISNIOVSKA-KIELAN, K. GONDEK, J. ANTONKIEWICZ, S. TORMA, B. LAZAREVIC, E. BENNEWITZ and T. LOŠÁK. The effect of different forms of sulphur on incidence of apple scab on apple tree (Malus x domestica Borgh) Gloster cv. Ecological chemistry and engineering S. 2019, 26(1): 199–208. ISSN 1898-6196. DOI: 10.1515/eces-2019-0015.

PATZAK, J., A. HENYCHOVÁ, F. PAPRŠTEIN and J. SEDLÁK. Evaluation of genetic variability within sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources by molecular SSR markers. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 2019, 18(3): 157–165. ISSN 1644-0692. DOI: 10.24326/asphc.2019.3.15.

LAŇAR, L., M. MÉSZÁROS, K. KYSELOVÁ, J. SUS, J. NÁMĚSTEK, H. BĚLÍKOVÁ and P. ČONKA.  Leaf pinching and phytohormones - two important components for the branching induction on sweet cherry. Horticultural Science. 2019, 46(4): 171–179. DOI: 10.17221/12/2019-HORTSCI.

ZAJICOVA, I., E. TIHLARIKOVA, P. CIFROVA, P. KYJAKOVA, V. NEDELA, J. SECHET, L. HAVELKOVA, J. KLOUTVOROVA and K. SCHWARZEROVA. Analysis of apple epidermis in respect to ontogenic resistance against Venturia inaequalis.Biologia Plantarum. 2019, 63: 662–670. DOI: 10.32615/bp.2019.134.
 

Impaktované články 2015 - 2018
 

Vědecké práce ovocnářské

Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Tématika příspěvků zahrnuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních zahraničních odrůd. Publikované typy článků:

  • původní vědecké práce
  • bibliografie pracovníků ústavu
  • barevná fotografická příloha

Vědecké práce vycházejí od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva roky, v rozsahu cca 230 stran formátu A5 nákladem 800 výtisků. Recenzovaný je časopis od roku 2003. Jazykem dokumentu  je čeština a jazykem abstraktu je čeština i angličtina. Citováno je v CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
 

Vědecké práce vydané od roku 1993

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.


Vědecké práce ovocnářské nově v elektronické verzi

Současná redakce se rozhodla zaktualizovat podobu časopisu Vědecké práce ovocnářské, které jsou vydávány již od roku 1960. Uvědomujeme si, že otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy a dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. Vědecké práce ovocnářské jsou nově přístupné online, všechny příspěvky jsou v Open Access režimu (otevřený přístup).
Redakce pracuje na tom, aby se časopis stal atraktivnějším a zároveň stále naplňoval cíl, který si vložil do vínku při svém založení – informovat odbornou veřejnost a zájemce o ovocnářství o nových poznatcích ze zemědělského výzkumu zaměřeného na obor zahradnictví, ovocnářství.
Nové číslo naleznete na stránce www.vpovsuo.cz


Certifikované metodiky

Metodika je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Tento druh výsledku zahrnuje:
a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;
c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem
 

HOLLÁ, M. a kol.
Metodika pro kvalitativní hodnocení ovoce a zpracovatelských produktů z hlediska obsahu látek prospěšných pro zdraví člověka.
Hradec Králové: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, 2019
ISBN: 978-80-906644-4-9

DALŠÍ

 

Odborné publikace

Odborná  literatura je literární žánr, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací.
 
PAPRŠTEIN, F. a J. KLOUTVOR.
Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-13-4

Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009)
Holovousy: VŠÚO, 2010.
ISBN 978-80-87030-17-2

Nové odrůdy ovoce
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-04-2

Inovace pěstování ovocných plodin
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-03-5

BLAŽEK, J. a Wit, I. De:
New Apple Cultivars
Holovousy: VŠÚO, 2006.

Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 1995.

 

Software

Metodika vývoje softwaru je jeden konkrétní postup používaný pro vývoj softwaru. Metodikou se též rozumí využití určitého frameworku a dalších specifických postupů pracovním týmem nebo celou organizací při vývoji aplikačního software nebo informačního systému.
Přehled metodiky vývoje softwaru


Ověřené technologie

  • Název: Stanovení stupně zralosti jablek
  • Účel: Protokol o ověření technologie pro „Stanovení stupně zralosti jablek odrůd ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´ dle vnitřní kvality plodů pomocí přístrojů s NIR technologií
  • Autor: ŠUBRTOVÁ M., DANKOVÁ V.
  • Rok vydání: 2019
  • Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.

Ověřená technologie NIR zralost

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO