Výsledky výzkumu


Výsledků vzkumu je několik druhů a mají různý charakter a různou závažnost. Výsledky výzkumu jsou: patenty, užitné vzory, ochrana práv k odrůdám, licenční smlouvy, impaktované články, Vědecké práce ovocnářské, certifikované metodiky, odborné publikace, software, ověřené technologie.
 

Patent 

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí. VŠÚO je držitelem jednoho patentu: 

 

Užitné vzory

Užitný vzor je ochrana, která je na základě zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a která jsou průmyslově využitelná. Novost technického řešení se přitom posuzuje podle aktuálního stavu techniky a průmyslová využitelnost zase podle toho, zda může být dané řešení opakovaně využíváno v hospodářské činnosti. Ochranu užitným vzorem má především původce technického řešení, tedy ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací, případně ji může uplatňovat i jeho právní zástupce. VŠÚO je vlastníkem 6 užitných vzorů.
 

 

Ochrana práv k odrůdám

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky odlišnosti, uniformity, stálosti (DUS) a novosti a má vyhovující název. V podmínkách Evropského společenství je ochrana práv řešena ve dvou úrovních:
národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho nebo více členských států, v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.
odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství, v platném znění.
 

Odrůda třešní Tamara je nejúspěšnější odrůdou VŠÚO.

 

EU

 

Švýcarsko

 

USA

 

Austrálie

 

Chile

 • Odrůda třešně ´Early Korvik´
 • Odrůda třešně ´Tamara´

Srbsko


 

Další odrůdy:

 

Impaktované články 2022


SUCHOMEL, J., J. ŠIPOŠ, J. OUŘEDNÍČKOVÁ, M. SKALSKÝ and M. HEROLDOVÁ. Bark gnawing by Rodents in Orchards during the Growing Season–Can We Detect Relation with Forest Damages? Agronomy. 2022, 12(2):251. DOI: 10.3390/agronomy12020251.

BÍLKOVÁ, A., P. KNAPOVÁ, P. SURAN, J. KWIECIEN, F. ŠVEC and H. SKLENAŘOVÁ. Effect of storage conditions on content of pesticide residues in sweet cherries. Food Chemistry: X. 2022, 13: 100185. ISSN 2590-1575. DOI: 10.1016/j.fochx.2021.100185.

JUPA, R., M. MÉSZÁROS, G. HOCH and L. PLAVCOVÁ. Trunk radial growth, water and carbon relations of mature apple trees on two size-controlling rootstocks during severe summer drought. Tree Physiology. 2022, 42(2): 289–303. DOI: 10.1093/treephys/tpab111.

SEDLÁK, J., L. LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ, I. MARTINUSSEN et al. Genetic differentiation between Czech and Norwegian raspberry populations: new options for breeding. Euphytica. 2022, 21(4): 36. DOI: 10.1007/s10681-022-02988-z. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10681-022-02988-z.

MALUSÀ, E., E.M. FURMANCZYK, M. TARTANUS, G. BROUWER, C.E. PARVEAUD, F. WARLOP, M. KELDERER, J. KIENZLE, E. ALCAZAR MARIN, T. DEKKER, R. VÁVRA, V. VERRASTRO, Z. LINDHARD PEDERSEN, C. BOUTRY, M. FRIEDLI, M. SCHLÜTER. Knowledge Networks in Organic Fruit Production across Europe: A Survey Study. Sustainability. 2022; 14(5): 2960. DOI: 10.3390/su14052960.

CAZENAVE, X., B. PETIT, M. LATEUR, H. NYBOM, J. SEDLAK, S. TARTARINI, F. LAURENS, CH.E. DUREL and H. MURANTY. Combining genetic resources and elite material populations to improve the accuracy of genomic prediction in apple. G3 Genes, Genomes, Genetics. 2022, 12(3): jkab420. DOI: 10.1093/g3journal/jkab420.

KOLONIUK, I., J. PŘIBYLOVÁ, R. ČMEJLA, L. VALENTOVÁ and JANA FRÁNOVÁ. Identification and Characterization of a Novel Umbra-like Virus, Strawberry Virus A, Infecting Strawberry Plants. Plants. 2022, 11, (5): 643. DOI: 10.3390/plants11050643.

NIEDOBOVÁ, J., J. OUŘEDNÍČKOVÁ, R. MICHALKO and M. SKALSKÝ. The toxicity of the glyphosate herbicide for Pardosa spiders’ predatory activity depends on the formulation of the glyphosate product. Environmental Chemistry Letters. 2022, 20(2): 983–999. DOI: 10.1007/s10311-022-01391-3.

VALENTOVÁ, L., M. BOHUNICKÁ, M. REJLOVÁ, J. SUCHÁ, T. NEČAS, A. EICHMEIER, T. KISS, J. CMEJLOVA and R. CMEJLA. A survey of ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ isolates in the Czech Republic based on imp gene genotyping. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. 2022, 50(1): 12602. DOI: 10.15835/nbha50112602.

MAREČKOVÁ, M, V. DANKOVÁ, L. ZELENÝ and P. SURAN. Non-destructive near infrared spectroscopy externally validated using large number sets for creation of robust calibration models enabling prediction of apple firmness. Journal of Near Infrared Spectroscopy. 2022, 30(2): 97-104. DOI:10.1177/09670335211054299.

VALENTOVÁ, L., M. REJLOVÁ, J. FRÁNOVÁ and R. ČMEJLA, R. Symptomless infection by strawberry virus 1 (StrV-1) leads to losses in strawberry yields. Plant Pathology. 2022, 71(5): 1220–1228. DOI: 10.1111/ppa.13548.

NAWIRSKA-OLSZAŃSKA, Agnieszka, Maciej OZIEMBŁOWSKI, Pavla BRANDOVA and Marta CZAPLICKA. Comparison of the Chemical Composition of Selected Varieties of Elderberry with Wild Growing Elderberry. Molecules [online]. 2022, 27(16): 5050. DOI:  10.3390/molecules27165050.

NIEDOBOVÁ, J., J. OUŘEDNÍČKOVÁ, T. HAMŘÍK, M. MÉSZÁROS and M. SKALSKÝ. Sublethal and lethal effects of different residues of spinosad on Pardosa spiders. Annals of Appied Biology. 2022, 181(2): 225–234. DOI: 10.1111/aab.12767.

PLAVCOVÁ, Lenka, Martin MÉSZÁROS, Karel ŠILHÁN a Radek JUPA. Relationships between trunk radial growth and fruit yield in apple and pear trees on size-controlling rootstocks. Annals of Botany. 2022, 130(4): 477–489. DOI: 10.1093/aob/mcac089.

VÁRALLYAY, Eva, Jaroslava PŘIBYLOVÁ, Zsuzsanna Nagyne GALBACS, Almash JAHAN, Tunde VARGA,  Josef ŠPAK, Ondřej LENZ, Jana FRÁNOVÁ, Jiří SEDLÁK and Igor KOLONIUK. Detection of Apple Hammerhead Viroid, Apple Luteovirus 1 and Citrus Concave Gum-Associated Virus in Apple Propagation Materials and Orchards in the Czech Republic and Hungary [online][cit. 14.11.2022]. Viruses. 2022, 14, (11): 2347. DOI 10.3390/v14112347.

BLAŽEK, Jan, Lubor ZELENÝ a Pavol SURAN. Sweet cherry research world overview 2015–2017. Horticultural Science. 2022, 49(3): 121–146. DOI: 10.17221/70/2021-HORTSCI.

ŠLÉGR, J., F. STUDNIČKA, L. ŠLÉGROVÁ, D. BUŠOVSKÝ, K. SCHÁŇKOVÁ, P. POŘÍZKOVÁ, T. BÍLEK and M. MÉSZÁROS. Computer aided detection of nitrogen content in plant tissues using convolutional neural network. European Journal of Horticultural Science. 2022, 87(6), 1–7. DOI: 10.17660/eJHS.2022/060.
 
 

Impaktované články 2015 - 2021
 

Vědecké práce ovocnářské

Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Tématika příspěvků zahrnuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních zahraničních odrůd. Publikované typy článků:

 • původní vědecké práce
 • bibliografie pracovníků ústavu
 • barevná fotografická příloha

Vědecké práce vycházejí od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva roky, v rozsahu cca 230 stran formátu A5 nákladem 800 výtisků. Recenzovaný je časopis od roku 2003. Jazykem dokumentu  je čeština a jazykem abstraktu je čeština i angličtina. Citováno je v CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
 

Vědecké práce vydané od roku 1993

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.


Vědecké práce ovocnářské nově v elektronické verzi

Současná redakce se rozhodla zaktualizovat podobu časopisu Vědecké práce ovocnářské, které jsou vydávány již od roku 1960. Uvědomujeme si, že otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy a dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. Vědecké práce ovocnářské jsou nově přístupné online, všechny příspěvky jsou v Open Access režimu (otevřený přístup).
Redakce pracuje na tom, aby se časopis stal atraktivnějším a zároveň stále naplňoval cíl, který si vložil do vínku při svém založení – informovat odbornou veřejnost a zájemce o ovocnářství o nových poznatcích ze zemědělského výzkumu zaměřeného na obor zahradnictví, ovocnářství.
Nové číslo naleznete na stránce www.vpovsuo.cz


Certifikované metodiky

Metodika je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Tento druh výsledku zahrnuje:
a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;
c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem

Plné texty certifikovaných metodik
 

 

Odborné publikace

Odborná  literatura je literární žánr, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací.
 
ZELENÝ, L. a kol.
Šlechtění ovoce v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 2019.
ISBN 978-80-87030-72-1.

PAPRŠTEIN, F. a J. KLOUTVOR.
Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-13-4

Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009)
Holovousy: VŠÚO, 2010.
ISBN 978-80-87030-17-2

Nové odrůdy ovoce
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-04-2

Inovace pěstování ovocných plodin
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-03-5

BLAŽEK, J. a Wit, I. De:
New Apple Cultivars
Holovousy: VŠÚO, 2006.

Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 1995.

 

Software

Metodika vývoje softwaru je jeden konkrétní postup používaný pro vývoj softwaru. Metodikou se též rozumí využití určitého frameworku a dalších specifických postupů pracovním týmem nebo celou organizací při vývoji aplikačního software nebo informačního systému.
Přehled metodiky vývoje softwaru


Ověřené technologie


 • Název: Stanovení stupně zralosti jablek
 • Účel: Protokol o ověření technologie pro „Stanovení stupně zralosti jablek odrůd ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´ dle vnitřní kvality plodů pomocí přístrojů s NIR technologií
 • Autor: ŠUBRTOVÁ M., DANKOVÁ V.
 • Rok vydání: 2019
 • Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ověřená technologie NIR zralost
Sada primerů a sond pro stanovení alel markeru rezistence Rvi2 u jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) (2022)

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO