4. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

4. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

Publikováno: 21.05.2024

Dne 21.5.2024 se uskutečnila 4. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY. Tématem akce bylo "Precizní zemědělství v ochraně ovoce.
3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 2024

3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 2024

Publikováno: 30.04.2024

Dne 30.4.2024 se konal již třetí den otevřených dveří VŠÚO Holovousy, v rámci projektu Demonstrační farma.
Veletrh NOVO EXPO+inovace 2024

Veletrh NOVO EXPO+inovace 2024

Publikováno: 29.04.2024

Ve dnech 26. - 28.4.2024 se VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. zúčastnil veletrhu v Novém Městě n. Metují.
Ochrana meruněk proti mrazu

Ochrana meruněk proti mrazu

Publikováno: 18.04.2024

Dnešní chladné ráno v Holovousích spustilo poprvé v letošním roce protimrazové opatření v meruňkovém sadu. Naši ovocnáři chránili letošní úrodu před mrazem zapálením protimrazových svící. Bohužel výhled počasí na nejbližší dny nevěstí z pohledu nočních mrazů nic dobrého, ale věříme, že se nám alespoň část úrody podaří zachránit.

2. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 2024

2. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY 2024

Publikováno: 11.04.2024

Dne  9.4.2024 se konala  2. demonstrační farma VŠÚO Holovousy. Hlavním mottem akce bylo " Integrovaná ochrana v jádrovinách".
1. Demonstrační farma VŠÚO Holovousy v roce 2024

1. Demonstrační farma VŠÚO Holovousy v roce 2024

Publikováno: 26.03.2024

Dne 19.3.2024 se konala 1. demonstrační farma VŠÚO Holovousy. v roce 2024.
Seminář BIOSAD

Seminář BIOSAD

Publikováno: 15.03.2024

V úterý 12. března proběhl v jednacím sále ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY seminář pro ovocnáře zajišťovaný spolkem Biosad.

EUFRIN

EUFRIN

Publikováno: 26.02.2024

Ve dnech 29. února až 2. března se ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY uskutečnilo výroční zasedání evropské sítě ovocnářských výzkumných organizací EUFRIN.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO