Představení produktů


Čaje, trubičky, Lyofilizované ovoce
Sirupy a mošty
Sirupy, mošty, sušené ovoce, čaje
Ovocná vína
Naše odrůdové pálenky
Medoviny a cidery
pokladna, Wedo, PPL, DPD
prodej stromků
nabídka stromků

Kromě výzkumné činnosti se VŠUO zabývá okrajově také hospodářskou činností, která je vedlejším produktem našich výzkumných aktivit. Na rozdíl od běžných komerčních ovocnářských firem není výsledkem naší hospodářské činnosti objem, ale především velká rozmanitost nabízené produkce.
 

Jsme hrdými nositeli a propagátory ochranné známky „PODKRKONOŠÍ regionální produkt“ na tyto naše certifikované výrobky:

Rovněž jsme držiteli certifikátu "Med jak má být", který je známkou vysoké kvality medu z naší produkce roku 2020


V naší nabídce najdete:

  • ovoce a výrobky z ovoce a medu
  • stromky a keře prostokořenné a kontejnerované
  • rouby a očka
  • podnože 
          

Naše produkty jsou označeny QR kódy, které jsou unikátní, tzn., že každý stromek má svůj vlastní jedinečný kód, jakýsi "otisk prstu".  Při nákupu je jisté, že kupujete originální produkt a nikoli padělek a současně dostanete kompletní specifikaci daného produktu. 

 

Disponujeme kvalitním zázemím chlazených skladů s možností řízení atmosféry v nich, což nám umožňuje nabízet našim zákazníkům celoročně základní sortiment ovoce v tom nejčerstvějším stavu a v sezóně také nenarašený prostokořenný sadební materiál.
 

Produkty z Hlohu


V Číně se pro plody pěstuje varieta C. pinnatifida var. major. Odrůdy této variety jsou dlouhodobě pěstované a prodávané. Výrobky z hlohu lze vidět v sezóně na ulicích (mírně kandované hlohy na špejli), také ve formě želé, vína a likéru v supermarketech. Čtěte více..

Mohlo by vás také zajímat


Stromky a keře prostokořenné i kontejnerované

Stromky a keře prostokořenné i kontejnerované

V nabídce naší podnikové prodejny také najdete stromky a keře.Na jaře a na podzim nabízíme prostokořenné stromky a keře. 

 

Celý článek...
Materiál pro školkaře

Materiál pro školkaře

Nabízíme Vám také sezónní prodej vypěstovaných ovocných stromků, očka a rouby ovocných dřevin a licence pro pěstování určitých odrůd třešní a slivoní.
 

Celý článek...
Podniková prodejna

Podniková prodejna

V areálu VŠÚO se nachází také prodejna, kde je možné nakoupit sezónní ovoce, a produkty z ovoce, med, školkařské výpěstky a rouby a očka.

 

Celý článek...
Ceníky

Ceníky

Zde jsou Vám k dispozici ceny našeho kompletního sortimentu. Ceníky jsou volně ke stažení ve formátu PDF.

Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO