Výsledky výzkumu


Výsledků vzkumu je několik druhů a mají různý charakter a různou závažnost. Výsledky výzkumu jsou: patenty, užitné vzory, ochrana práv k odrůdám, licenční smlouvy, impaktované články, Vědecké práce ovocnářské, certifikované metodiky, odborné publikace, software, ověřené technologie.
 

Patent 

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu. V České republice udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Vynález se považuje za nový, jestliže není součástí stavu techniky. Stavem techniky je všechno, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu, ať již v České republice nebo v zahraničí. VŠÚO je držitelem jednoho patentu: 

 
 

Užitné vzory

Užitný vzor je ochrana, která je na základě zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, poskytována technickým řešením, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a která jsou průmyslově využitelná. Novost technického řešení se přitom posuzuje podle aktuálního stavu techniky a průmyslová využitelnost zase podle toho, zda může být dané řešení opakovaně využíváno v hospodářské činnosti. Ochranu užitným vzorem má především původce technického řešení, tedy ten, kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací, případně ji může uplatňovat i jeho právní zástupce. VŠÚO je vlastníkem 6 užitných vzorů.
 

 

Ochrana práv k odrůdám

Ochrana práv k odrůdám zajišťuje držiteli šlechtitelského osvědčení výlučné právo k využívání chráněné odrůdy. Držitel šlechtitelských práv může jiné osobě poskytnout souhlas s využíváním chráněné odrůdy a stanovit výši licenčních poplatků za využívání odrůdy. Ochranná práva lze udělit odrůdě, která splňuje podmínky odlišnosti, uniformity, stálosti (DUS) a novosti a má vyhovující název. V podmínkách Evropského společenství je ochrana práv řešena ve dvou úrovních:
národní odrůdová práva – jsou uplatňována na území jednoho nebo více členských států, v České republice podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, ve znění pozdějších předpisů.
odrůdová práva Společenství – jsou uplatňována na území všech členských států dle nařízení Rady (ES) 2100/94, o odrůdových právech Společenství, v platném znění.
 

Odrůda třešní Tamara je nejúspěšnější odrůdou VŠÚO.

 

EU

 

Švýcarsko

 

USA

 

Austrálie

 

Chile

 • Odrůda třešně ´Early Korvik´
 • Odrůda třešně ´Tamara´

Srbsko


 

Další odrůdy:

Odrůdy vyšlechtěné ve VŠÚO


Impaktované články 2023


HOLUŠOVÁ, K., ČMEJLOVÁ, J., SURAN, P., ČMEJLA, R., SEDLÁK, J., ZELENÝ, L. and BARTOŠ, J. High-resolution genome-wide association study of a large Czech collection of sweet cherry (Prunus avium L.) on fruit maturity and quality traits. Online. Horticulture Research, 2023, vol. 10, n. 1, uhac233. Dostupné z: https://doi.org/10.1093/hr/uhac233.
 
KHALILI, M., CANDRESSE, T., KOLONIUK, I., SAFAROVA, D., BRANS, Y., FAURE, Ch., DELMAS, M., S. MASSART, ARANDA, M.A., CAGALAYAN, K., DECROOCQ, V., DROGOUDI, P., GLASA, M., PANTELIDIS, G., NAVRATIL, M., LATOUR, F., SPAK, J., PRIBYLOVA, J., MIHALIK, D., PALMISANO, F., SAPONARI, A., NECAS, T., SEDLAK, J. and MARAIS, A. The expanding menagerie of Prunus-infecting luteoviruses. Phytopathology, 2023, vol. 113, n. 2, p. 345–354. Dostupné z: https://doi.org/10.1094/PHYTO-06-22-0203-R.
 
ČMEJLOVÁ, J., PAPRŠTEIN, F., SURAN, P., ZELENÝ, L. a ČMEJLA, R. A New One-Tube Reaction Assay for the Universal Determination of Sweet Cherry (Prunus avium L.) Self-(In)Compatible MGST- and S-Alleles Using Capillary Fragment Analysis. Online. International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol., 24, num. 8, 6931. ISSN 1422-0067. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/ijms24086931.
 
SVOBODA, P., HABERLE, J., MOULIK, M., RAIMANOVÁ, I., KUREŠOVÁ, G. a MÉSZÁROS, M. The Effect of Drip Irrigation on the Length and Distribution of Apple Tree Roots. Online. Horticulturae, 2023, vol. 9, num. 3, 405. ISSN 2311-7524. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/horticulturae9030405.
 
MÉSZÁROS, M., HNÁTKOVÁ, H., ČONKA, P., LOŠÁK, T. a NÁMĚSTEK, J. Effect of spring nitrogen fertilization on bearing and branching behaviors of young apple trees. PLoS ONE, 2023, vol. 18, num. 5, e0285194. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285194.
 
ŽĎÁRSKÁ, Ivona a ČMEJLA, Radek. Effect of long-term storage on the change in the expression of selected Mal d 1 gene isoforms in the apple cultivar Opal®. Online. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2023, vol. 59, num. 3, p. 141–147. Dostupné z: https://cjgpb.agriculturejournals.cz/pdfs/cjg/2023/03/03.pdf.
 
HABERLE, J., RAIMANOVÁ, I., SVOBODA, P., MOULIK, M., MÉSZÁROS, M. a KUREŠOVÁ, G. The Effect of Increasing Irrigation Rates on the Carbon Isotope Discrimination of Apple Leaves. Online. Agronomy, 2023, vol. 13, num. 6, 1623. ISSN 2073-4395. Dostupné z doi: 10.3390/agronomy13061623.
 
PLAVCOVÁ, L., MÉSZÁROS, M., JUPA, R., SCHÁŇKOVÁ, K., KOVALÍKOVÁ, Z., NÁMĚSTEK, J. a MAHROVÁ, A. Yield and water relations of two apple cultivars under irrigation. Irrigation Science, 2023, vol. 41, p. 543–556. Dostupné z doi: 10.1007/s00271-022-00839-2.
 
SEDLÁK, Jiří, SEMERÁK, Matěj a REJLOVÁ, Martina. Sanitation of Apple Cultivars from AP Phytoplasma and ApMV and ACLSV Viruses Using In Vitro Culture and Cryo-Knife Therapy in Liquid Nitrogen. Online. Applied Sciences, 2023, vol. 13, num. 13, 7527. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/app13137527.
 
PLAVCOVÁ, L., JUPA, R., MÉSZÁROS, M., SCHÁŇKOVÁ, K., KOVALÍKOVÁ, Z. a NÁMĚSTEK, J. Stem water potential, stomatal conductance and yield in irrigated apple trees. Plant Soil and Environment, 2023, vol. 69, num. 7, p. 303–313. Dostupné z: https://doi.org/10.17221/160/2023-PSE.
 
SEDLÁK, J., PŘIBYLOVÁ, J., KOLOŇUK, I., ŠPAK, J., LENZ, O. and SEMERÁK, M. Elimination of Solanum nigrum ilarvirus 1 and Apple Hammerhead Viroid from Apple Cultivars Using Antivirals Ribavirin, Rimantadine, and Zidovudine. Online. Viruses, 2023. vol. 15, n. 8, p. 1684. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/v15081684.
 
ŠAFÁŘOVÁ, D., ZRNÍKOVÁ, E., HOLUŠOVÁ, K., OUŘEDNÍČKOVÁ, J., STARÝ, M. and NAVRÁTIL, M. Molecular Characterization of Mitogenome of Cacopsylla picta and Cacopsylla melanoneura, Two Vector Species of ‘Candidatus Phytoplasma mali. Agronomy, 2023, vol. 13, num. 9, 2210. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/agronomy13092210.
 
SEMERÁK, Matěj, SEDLÁK, Jiří a ČMEJLA, Radek. Clarithromycin Suppresses Apple Proliferation Phytoplasma in Explant Cultures. Online. Plants, vol. 12, num. 23, 3820. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/plants12223820.
 
KOLONIUK, Igor, FRÁNOVÁ, Jana, PŘIBYLOVÁ, Jaroslava, SARKISOVA, Tatiana, ŠPAK, Josef, TAN, Jiunn Luh, ZEMEK, Rostislav, ČMEJLA, Radek, REJLOVÁ, Martina, VALENTOVÁ, Lucie, SEDLÁK, Jiří, HOLUB, Jan, SKALÍK, Jan, BLYSTAD, Dag-Ragnar, SAPKOTA, Bijaya and HAMBORG, Zhibo. Molecular Characterization of a Novel Enamovirus Infecting Raspberry. Online. Viruses, vol. 15(2023), no. 12, p. 2281. Dostupné z https://doi.org/10.3390/v15122281.
 
SVOBODA, J., PECH, P. a HENEBERG, P. Low concentrations of acetamiprid, deltamethrin, and sulfoxaflor, three commonly used insecticides, adversely affect ant queen survival and egg laying. Online. Scientific reports, 2023, vol. 13, num. 1, 14893. Dostupné z: https://doi.org/10.1038/s41598-023-42129-7.
 
PLAVCOVÁ, Lenka, Radek JUPA, Martin MÉSZÁROS a Günter HOCH. Whole-Tree Storage of Non-structural Carbohydrates in Apple and Pear Trees on Size-Controlling Rootstocks. Online. Journal of  Plant Growth Regulation, vol. 12(2023) 42, pp. 7759–7769. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s00344-023-11052-6.
 
KONECNA, M., LISNER, A., BLAZEK, P., PECH, P. a LEPS, J. Evaluation of seed-dispersal services by ants at a temperate pasture: Results of direct observations in an ant suppression experiment. Online. Ecology and evolution, 2023, vol. 13, num. 10, e10569. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/ece3.10569. 
 
NEČAS, T., ZEZULOVÁ, E., ONDRÁŠEK, I., KISS, T. and NÁMĚSTEK, J. Evaluation of plant growth regulators for control of dormancy in apricot (Prunus armeniaca L.). Horticultural Science, vol. 50 (2023), iss. 3, p. 175–188. Dostupné z: https://hortsci.agriculturejournals.cz/pdfs/hor/2023/03/01.pdf.
 

 
 

Impaktované články 2015 - 2022
 

Vědecké práce ovocnářské

Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Tématika příspěvků zahrnuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních zahraničních odrůd. Publikované typy článků:

 • původní vědecké práce
 • bibliografie pracovníků ústavu
 • barevná fotografická příloha

Vědecké práce vycházejí od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva roky, v rozsahu cca 230 stran formátu A5 nákladem 800 výtisků. Recenzovaný je časopis od roku 2003. Jazykem dokumentu  je čeština a jazykem abstraktu je čeština i angličtina. Citováno je v CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
 

Vědecké práce vydané od roku 1993

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.


Vědecké práce ovocnářské nově v elektronické verzi

Současná redakce se rozhodla zaktualizovat podobu časopisu Vědecké práce ovocnářské, které jsou vydávány již od roku 1960. Uvědomujeme si, že otevřený přístup k vědeckým informacím patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy a dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání. Vědecké práce ovocnářské jsou nově přístupné online, všechny příspěvky jsou v Open Access režimu (otevřený přístup).
Redakce pracuje na tom, aby se časopis stal atraktivnějším a zároveň stále naplňoval cíl, který si vložil do vínku při svém založení – informovat odbornou veřejnost a zájemce o ovocnářství o nových poznatcích ze zemědělského výzkumu zaměřeného na obor zahradnictví, ovocnářství.
Nové číslo naleznete na stránce www.vpovsuo.cz


Certifikované metodiky

Metodika je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Tento druh výsledku zahrnuje:
a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;
c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem

Plné texty certifikovaných metodik
 

 

Odborné publikace

Odborná  literatura je literární žánr, který slouží k prezentaci deklarativně přesných poznatků vědeckého charakteru získaných vlastním výzkumem nebo odvozených z dřívějších prací.
 
ZELENÝ, L. a kol.
Šlechtění ovoce v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 2019.
ISBN 978-80-87030-72-1.

PAPRŠTEIN, F. a J. KLOUTVOR.
Historické odrůdy třešní a višní pěstovaných na území České republiky
Holovousy: VŠÚO, 2015.
ISBN 978-80-87030-13-4

Padesát pět let meteorologických pozorování v Holovousích (1955–2009)
Holovousy: VŠÚO, 2010.
ISBN 978-80-87030-17-2

Nové odrůdy ovoce
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-04-2

Inovace pěstování ovocných plodin
Holovousy: VŠÚO, 2007.
ISBN 978-80-87030-03-5

BLAŽEK, J. a Wit, I. De:
New Apple Cultivars
Holovousy: VŠÚO, 2006.

Čtyřicet let meteorologických pozorování v Holovousích
Holovousy: VŠÚO, 1995.

 

Software

Metodika vývoje softwaru je jeden konkrétní postup používaný pro vývoj softwaru. Metodikou se též rozumí využití určitého frameworku a dalších specifických postupů pracovním týmem nebo celou organizací při vývoji aplikačního software nebo informačního systému.
Přehled metodiky vývoje softwaru


Ověřené technologie


 • Název: Stanovení stupně zralosti jablek
 • Účel: Protokol o ověření technologie pro „Stanovení stupně zralosti jablek odrůd ´Red Jonaprince´, ´Gala´ a ´Jonagored´ dle vnitřní kvality plodů pomocí přístrojů s NIR technologií
 • Autor: ŠUBRTOVÁ M., DANKOVÁ V.
 • Rok vydání: 2019
 • Vydavatel: VŠÚO Holovousy s.r.o.
 • Ověřená technologie NIR zralost
Sada primerů a sond pro stanovení alel markeru rezistence Rvi2 u jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) (2022)
Výzkumné zprávy


Závěrečná zpráva projektu dotačního programu 3.d za celé období řešení v letech 2014 až 2022 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO