Vědecké práce ovocnářské 19/2005


J. Blažek, R. Vávra, I. Hlušičková
Výsledky hodnocení plodů nových odrůd slivoní v pokusné výsadbě na dvou podnožích v Holovousích v letech 2000-2004


R. Vávra, J. Blažek, J. Mazánek, L. Bartoníček
Hodnocení odrůd slivoní ve dvou provozních výsadbách v letech 2001-2004


M. Lánský, V. Nečesaný, J. Kloutvorová, J. Kupková
Vyvolání rezistence Venturia inaequalis Cke. Aderh. ke strobilurinovým a DMI fungicidům při ochraně jabloní proti strupovitosti


J. Kosina
Hodnocení některých hrušňových podnoží série OHxF v sadu


J. Kosina, F. Paprštein, A. Bilavčík, J. Zámečník
Dlouhodobé uchování vegetativně množených ovocných plodin


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dvou termínů řezu na růst stromů, výnosy a hmotnost plodů třešní


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv mulčování půdy na růst třešní vysazených v extrémně suchém roce 2003


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dusíkatého hnojení na obsah živin, v listech, růst a vývoj třešní na zakrslých podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Řizení kapkové závlahy u třešní půdními měřiči Virrib


M. Pražák, S. Prosa
Efektivnost pěstování jabloní při kapkové závlaze s přihnojováním


J. Kučerová, R. Karešová, M. Erbenová, H. Vacková
První výsledky sledování dynamiky výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) v jabloních


F. Paprštein, R. Karešová, M. Navrátil
Výskyt šarky v genofondu slivoní po umělé infekci


F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová
Odolnost českých odrůd hrušní k spále růžovitých rostlin (Erwinia amylovora)


V Kneifl, K. Prskavec, V. Falta
Možnosti využití přirozené predační schopnosti sýkor (Paridae) v regulaci výskytu přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) v produkčních sadech


S. Boček, V. Řezníček
Výsledky hodnocení vybraných genotypů jabloní z VŠÚO Holovousy v podmínkách jižní Moravy


M. Pražák, T. Litschmann, I. Oukropec, E. Klementová
Potřeba závlahové vody meruněk a broskvoní s přihlédnutím k podmínkám Slovenska


J. Blažek, J. Křelinová
Předběžné hodnocení nových letních odrůd jabloní z Holovous


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Regina'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Zita'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Mivibe'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Miodar'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Dima'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Zimní odrůda hrušní 'David'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Letní odrůda hrušní 'Izolda'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Elektra'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Manon'


Bibliografie (2003)

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO