Vědecké práce ovocnářské 19/2005


J. Blažek, R. Vávra, I. Hlušičková
Výsledky hodnocení plodů nových odrůd slivoní v pokusné výsadbě na dvou podnožích v Holovousích v letech 2000-2004


R. Vávra, J. Blažek, J. Mazánek, L. Bartoníček
Hodnocení odrůd slivoní ve dvou provozních výsadbách v letech 2001-2004


M. Lánský, V. Nečesaný, J. Kloutvorová, J. Kupková
Vyvolání rezistence Venturia inaequalis Cke. Aderh. ke strobilurinovým a DMI fungicidům při ochraně jabloní proti strupovitosti


J. Kosina
Hodnocení některých hrušňových podnoží série OHxF v sadu


J. Kosina, F. Paprštein, A. Bilavčík, J. Zámečník
Dlouhodobé uchování vegetativně množených ovocných plodin


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dvou termínů řezu na růst stromů, výnosy a hmotnost plodů třešní


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv mulčování půdy na růst třešní vysazených v extrémně suchém roce 2003


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dusíkatého hnojení na obsah živin, v listech, růst a vývoj třešní na zakrslých podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Řizení kapkové závlahy u třešní půdními měřiči Virrib


M. Pražák, S. Prosa
Efektivnost pěstování jabloní při kapkové závlaze s přihnojováním


J. Kučerová, R. Karešová, M. Erbenová, H. Vacková
První výsledky sledování dynamiky výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) v jabloních


F. Paprštein, R. Karešová, M. Navrátil
Výskyt šarky v genofondu slivoní po umělé infekci


F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová
Odolnost českých odrůd hrušní k spále růžovitých rostlin (Erwinia amylovora)


V Kneifl, K. Prskavec, V. Falta
Možnosti využití přirozené predační schopnosti sýkor (Paridae) v regulaci výskytu přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) v produkčních sadech


S. Boček, V. Řezníček
Výsledky hodnocení vybraných genotypů jabloní z VŠÚO Holovousy v podmínkách jižní Moravy


M. Pražák, T. Litschmann, I. Oukropec, E. Klementová
Potřeba závlahové vody meruněk a broskvoní s přihlédnutím k podmínkám Slovenska


J. Blažek, J. Křelinová
Předběžné hodnocení nových letních odrůd jabloní z Holovous


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Regina'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Zita'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Mivibe'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Miodar'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Dima'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Zimní odrůda hrušní 'David'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Letní odrůda hrušní 'Izolda'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Elektra'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Manon'


Bibliografie (2003)

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO