Vědecké práce ovocnářské 19/2005


J. Blažek, R. Vávra, I. Hlušičková
Výsledky hodnocení plodů nových odrůd slivoní v pokusné výsadbě na dvou podnožích v Holovousích v letech 2000-2004


R. Vávra, J. Blažek, J. Mazánek, L. Bartoníček
Hodnocení odrůd slivoní ve dvou provozních výsadbách v letech 2001-2004


M. Lánský, V. Nečesaný, J. Kloutvorová, J. Kupková
Vyvolání rezistence Venturia inaequalis Cke. Aderh. ke strobilurinovým a DMI fungicidům při ochraně jabloní proti strupovitosti


J. Kosina
Hodnocení některých hrušňových podnoží série OHxF v sadu


J. Kosina, F. Paprštein, A. Bilavčík, J. Zámečník
Dlouhodobé uchování vegetativně množených ovocných plodin


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dvou termínů řezu na růst stromů, výnosy a hmotnost plodů třešní


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv mulčování půdy na růst třešní vysazených v extrémně suchém roce 2003


J. Blažková, I. Hlušičková
Vliv dusíkatého hnojení na obsah živin, v listech, růst a vývoj třešní na zakrslých podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Řizení kapkové závlahy u třešní půdními měřiči Virrib


M. Pražák, S. Prosa
Efektivnost pěstování jabloní při kapkové závlaze s přihnojováním


J. Kučerová, R. Karešová, M. Erbenová, H. Vacková
První výsledky sledování dynamiky výskytu fytoplazmy proliferace jabloně (AP) v jabloních


F. Paprštein, R. Karešová, M. Navrátil
Výskyt šarky v genofondu slivoní po umělé infekci


F. Paprštein, J. Korba, J. Šillerová
Odolnost českých odrůd hrušní k spále růžovitých rostlin (Erwinia amylovora)


V Kneifl, K. Prskavec, V. Falta
Možnosti využití přirozené predační schopnosti sýkor (Paridae) v regulaci výskytu přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) v produkčních sadech


S. Boček, V. Řezníček
Výsledky hodnocení vybraných genotypů jabloní z VŠÚO Holovousy v podmínkách jižní Moravy


M. Pražák, T. Litschmann, I. Oukropec, E. Klementová
Potřeba závlahové vody meruněk a broskvoní s přihlédnutím k podmínkám Slovenska


J. Blažek, J. Křelinová
Předběžné hodnocení nových letních odrůd jabloní z Holovous


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Regina'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Zita'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Mivibe'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Miodar'


J. Blažek
Nová letní odrůda 'Dima'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Zimní odrůda hrušní 'David'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Letní odrůda hrušní 'Izolda'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Elektra'


F. Paprštein, J. Kloutvor
Podzimní odrůda hrušní 'Manon'


Bibliografie (2003)

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO