Vědecké práce ovocnářské 18/2003


J. Blažek, J. Křelinová, I. Hlušičková
Výsledky pokusu se 17 vybranými odrůdami jabloní vyšlechtěnými v České republice, který byl hodnocen v letech 1996-2002 v Holovousích


J. Blažek, V Falta, I. Pištěková, A. Varga
Efekty vlivu řezu kmene a kořenů aplikovaných u starších stromů jabloní odrůdy 'Idared' rostoucích na podnožích A2 a M4


J. Blažek, J. Vondráček, R. Vávra
Výnosy a intenzita růstu stromů u odrůd hrušní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


J. Kosina
Vliv probírky na kvaliku plodů jabloní


J. Sedlák, M. Erbenová, F. Paprštein, I. Sedláček
Potlačení bakteriálních komtaminací při množení zakrslých podnoží řady P-HL pro třešně metodou in vitro


J. Blažková, M. Erbenová
Předběžné výsledky použití metod in vitro pro získání hybridních semenáčků třešní


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Ochrana před houbovými chorobami skladovaných jablek


J. Kloutvorová, M. Lánský
Ověření účinnosti přípravku HORIZON 250 EW proti koletotrichové hnilobě višní


J. Kloutvorová, J. Kupková
První zkušenosti s využitím fungicidu HORIZON 250 EW v ochraně proti Monilia laxa (Aderh. et. Ruhl.) Honey na slivoních v podmínkách ČR


R. Karešová, H. Vacková, F. Paprštein
Průzkum výskytu virů jahodníku přenosných mšicemi a jejich testování


V. Falta, M. Pražák
Stanovení ekonomických prahů škodlivosti plevelů ve výsadbách jabloní


V. Kneifl, J. Kňourková
Vizuálně-teplotní metoda signalizace doby chemické ochrany před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi L.)


J. Blažková, L. Kučera, D. Wagnerová, J. Ovesná, I. Hlušičková
Fylogenetická studie odrůd třešní (Prunus avium L.) s využitím molekulárních markerů


F. Paprštein, J. Kloutvor
Mapování lokálních odrůd třešní a višní v České republice


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Aranka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Halka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Horka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Marta'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Sylvana'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Vilma'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Rubimeg'


F. Paprštein, J. Kučera, J. Plášilová
Nová odrůda jabloně 'Šampion Red'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Honeoye'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Pegasus'


A. Papršteinová
Využívání databáze HORTCD pro potřeby výzkumu a vývoje v ovocnářství


Bibliografie (2000-2002)

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO