Vědecké práce ovocnářské 18/2003


J. Blažek, J. Křelinová, I. Hlušičková
Výsledky pokusu se 17 vybranými odrůdami jabloní vyšlechtěnými v České republice, který byl hodnocen v letech 1996-2002 v Holovousích


J. Blažek, V Falta, I. Pištěková, A. Varga
Efekty vlivu řezu kmene a kořenů aplikovaných u starších stromů jabloní odrůdy 'Idared' rostoucích na podnožích A2 a M4


J. Blažek, J. Vondráček, R. Vávra
Výnosy a intenzita růstu stromů u odrůd hrušní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


J. Kosina
Vliv probírky na kvaliku plodů jabloní


J. Sedlák, M. Erbenová, F. Paprštein, I. Sedláček
Potlačení bakteriálních komtaminací při množení zakrslých podnoží řady P-HL pro třešně metodou in vitro


J. Blažková, M. Erbenová
Předběžné výsledky použití metod in vitro pro získání hybridních semenáčků třešní


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Ochrana před houbovými chorobami skladovaných jablek


J. Kloutvorová, M. Lánský
Ověření účinnosti přípravku HORIZON 250 EW proti koletotrichové hnilobě višní


J. Kloutvorová, J. Kupková
První zkušenosti s využitím fungicidu HORIZON 250 EW v ochraně proti Monilia laxa (Aderh. et. Ruhl.) Honey na slivoních v podmínkách ČR


R. Karešová, H. Vacková, F. Paprštein
Průzkum výskytu virů jahodníku přenosných mšicemi a jejich testování


V. Falta, M. Pražák
Stanovení ekonomických prahů škodlivosti plevelů ve výsadbách jabloní


V. Kneifl, J. Kňourková
Vizuálně-teplotní metoda signalizace doby chemické ochrany před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi L.)


J. Blažková, L. Kučera, D. Wagnerová, J. Ovesná, I. Hlušičková
Fylogenetická studie odrůd třešní (Prunus avium L.) s využitím molekulárních markerů


F. Paprštein, J. Kloutvor
Mapování lokálních odrůd třešní a višní v České republice


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Aranka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Halka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Horka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Marta'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Sylvana'


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně 'Vilma'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Rubimeg'


F. Paprštein, J. Kučera, J. Plášilová
Nová odrůda jabloně 'Šampion Red'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Honeoye'


J. Ludvíková, F. Paprštein
Odrůda jahodníku 'Pegasus'


A. Papršteinová
Využívání databáze HORTCD pro potřeby výzkumu a vývoje v ovocnářství


Bibliografie (2000-2002)

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO