Vědecké práce ovocnářské 21/2009


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení nových odrůd jabloní ve dvou systémech tvarování stromů


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Vliv smáčedel na účinnost fungicidů při ochraně jabloní a višní


J. Kloutvorová, M. Lánský, J. Kupková, R. Vávra, A. Svoboda, S. Boček
Monitoring citlivosti populací houby Venturia inaequalis k vybraným pesticidům


J. Kloutvorová, J. Kupková
Laboratorní testy citlivosti houby Colletotrichum acutatum k fungicidům


J. Ouředníčková, I. Silovská
Ochrana proti merám (Sternorrhyncha, Psyllidae) v hrušňových sadech


J. Ouředníčková
Testování nových přípravků proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi)


R. Vávra, S. Boček
Symptomy strupovitosti jabloní na odrůdách a genotypech nesoucí různé geny rezistence


J. Kosina
Regulace růstu jabloní přípravkem Regalis


A. Matějíček, F. Paprštein
Porovnání výsledků degustace odrůd jablek skladovaných v různých podmínkách ULO atmosféry


J. Blažková, I. Hlušičková, H. Drahošová
Růst, plodnost a kvalita plodů třešní odrůdy ´Kordia´ na podnoži Gisela 5 ve dvou variantách mulčování půdy a na herbicidním úhoru


F. Paprštein, J. Sedlák, L. Talácko, V. Svobodová, J. Polák, P. Zeman
Eliminace virů jádrovin pomocí termoterapie a in vitro kultur


J. Sedlák, F. Paprštein
Množení brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) v kultuře


J. Sedlák, F. Paprštein
Teplotní odolnost in vitro rostlin hrušně v procesu termoterapie


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Talácko, L. Svobodová
In vitro chemoterapie a testování odrůd jádrovin


R. Vávra
Chemická probírka násady květů a plůdků draselnými soli NAA u odrůd slivoní


M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv velikosti závlahové dávky a fertigace na výnos jabloní


M. Pražák, L. Knězáček
Uplatnění integrovaných systémů regulace plevelů v intenzivních sadech


M. Pražák, T. Litschmann
Zhodnocení poloprovozního pokusu s kapkovou závlahou a přihnojováním hrušní


S. Boček, L. Odstrčilová
Vliv pomocných rostlinných přípravků Synergin® a Lignohumát B na kvantitu a kvalitu sklizně jahodníku v simulované ekologické produkci


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2006-2008


Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO