Vědecké práce ovocnářské 21/2009


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení nových odrůd jabloní ve dvou systémech tvarování stromů


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Vliv smáčedel na účinnost fungicidů při ochraně jabloní a višní


J. Kloutvorová, M. Lánský, J. Kupková, R. Vávra, A. Svoboda, S. Boček
Monitoring citlivosti populací houby Venturia inaequalis k vybraným pesticidům


J. Kloutvorová, J. Kupková
Laboratorní testy citlivosti houby Colletotrichum acutatum k fungicidům


J. Ouředníčková, I. Silovská
Ochrana proti merám (Sternorrhyncha, Psyllidae) v hrušňových sadech


J. Ouředníčková
Testování nových přípravků proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi)


R. Vávra, S. Boček
Symptomy strupovitosti jabloní na odrůdách a genotypech nesoucí různé geny rezistence


J. Kosina
Regulace růstu jabloní přípravkem Regalis


A. Matějíček, F. Paprštein
Porovnání výsledků degustace odrůd jablek skladovaných v různých podmínkách ULO atmosféry


J. Blažková, I. Hlušičková, H. Drahošová
Růst, plodnost a kvalita plodů třešní odrůdy ´Kordia´ na podnoži Gisela 5 ve dvou variantách mulčování půdy a na herbicidním úhoru


F. Paprštein, J. Sedlák, L. Talácko, V. Svobodová, J. Polák, P. Zeman
Eliminace virů jádrovin pomocí termoterapie a in vitro kultur


J. Sedlák, F. Paprštein
Množení brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) v kultuře


J. Sedlák, F. Paprštein
Teplotní odolnost in vitro rostlin hrušně v procesu termoterapie


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Talácko, L. Svobodová
In vitro chemoterapie a testování odrůd jádrovin


R. Vávra
Chemická probírka násady květů a plůdků draselnými soli NAA u odrůd slivoní


M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv velikosti závlahové dávky a fertigace na výnos jabloní


M. Pražák, L. Knězáček
Uplatnění integrovaných systémů regulace plevelů v intenzivních sadech


M. Pražák, T. Litschmann
Zhodnocení poloprovozního pokusu s kapkovou závlahou a přihnojováním hrušní


S. Boček, L. Odstrčilová
Vliv pomocných rostlinných přípravků Synergin® a Lignohumát B na kvantitu a kvalitu sklizně jahodníku v simulované ekologické produkci


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2006-2008


Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO