Vědecké práce ovocnářské 21/2009


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení nových odrůd jabloní ve dvou systémech tvarování stromů


M. Lánský, J. Kloutvorová, V. Nečesaný, J. Kupková
Vliv smáčedel na účinnost fungicidů při ochraně jabloní a višní


J. Kloutvorová, M. Lánský, J. Kupková, R. Vávra, A. Svoboda, S. Boček
Monitoring citlivosti populací houby Venturia inaequalis k vybraným pesticidům


J. Kloutvorová, J. Kupková
Laboratorní testy citlivosti houby Colletotrichum acutatum k fungicidům


J. Ouředníčková, I. Silovská
Ochrana proti merám (Sternorrhyncha, Psyllidae) v hrušňových sadech


J. Ouředníčková
Testování nových přípravků proti vrtuli třešňové (Rhagoletis cerasi)


R. Vávra, S. Boček
Symptomy strupovitosti jabloní na odrůdách a genotypech nesoucí různé geny rezistence


J. Kosina
Regulace růstu jabloní přípravkem Regalis


A. Matějíček, F. Paprštein
Porovnání výsledků degustace odrůd jablek skladovaných v různých podmínkách ULO atmosféry


J. Blažková, I. Hlušičková, H. Drahošová
Růst, plodnost a kvalita plodů třešní odrůdy ´Kordia´ na podnoži Gisela 5 ve dvou variantách mulčování půdy a na herbicidním úhoru


F. Paprštein, J. Sedlák, L. Talácko, V. Svobodová, J. Polák, P. Zeman
Eliminace virů jádrovin pomocí termoterapie a in vitro kultur


J. Sedlák, F. Paprštein
Množení brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) v kultuře


J. Sedlák, F. Paprštein
Teplotní odolnost in vitro rostlin hrušně v procesu termoterapie


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Talácko, L. Svobodová
In vitro chemoterapie a testování odrůd jádrovin


R. Vávra
Chemická probírka násady květů a plůdků draselnými soli NAA u odrůd slivoní


M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv velikosti závlahové dávky a fertigace na výnos jabloní


M. Pražák, L. Knězáček
Uplatnění integrovaných systémů regulace plevelů v intenzivních sadech


M. Pražák, T. Litschmann
Zhodnocení poloprovozního pokusu s kapkovou závlahou a přihnojováním hrušní


S. Boček, L. Odstrčilová
Vliv pomocných rostlinných přípravků Synergin® a Lignohumát B na kvantitu a kvalitu sklizně jahodníku v simulované ekologické produkci


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2006-2008


Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO