Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019


OBSAHBílková Aneta, Hortová Bronislava, Nekvindová Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor, Nývltová Zora, Kwiecien Jiří:
Moderní trendy dlouhodobého skladování třešní a jejich vliv na degradaci reziduí pesticidů


Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Tophola´Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Slima´


Brandová Pavla, Sedlák Jiří, Paprštein František:
Mikrorozmnožování jeřábu a aronie


Čmejlová Jana, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Identifikace samosprašných genotypů třešní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


Jaklová Pavlína, Hortová Bronislava:
Srovnání účinnosti čtyř fungicidních systémů při ošetřování jahodníku


Laňar Luděk, Scháňková Klára, Mészáros Martin, Náměstek Jan:
Standardní metody indukce rozvětvování jsou u hrušní málo účinné, možností je prodloužení pěstitelského cyklu


Mészáros Martin, Čonka Patrik, Hnátková Hana, Náměstek Jan:
Růst, produkce a kvalita plodů jabloní pěstovaných pod protikroupovými sítěmi na unavené půdě


Niedobová Jana, Skalský Michal, Hortová Bronislava:
Letální vliv tzv. ekologicky šetrných přípravků na ochranu rostlin na kukly slunéčka východního (Harmonia axyridis)


Ouředníčková Jana, Skalský Michal:
Ověření účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka štítenky čárkovité (Lepidosaphes ulmi, Linneaus, 1758)


Patzak Josef, Henychová Alena, Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení inkompatibility u genofondu pozdních odrůd třešně


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení odrůd jabloně s největším zastoupením v tuzemské obchodní síti


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Krajové odrůdy třešně a jejich vlastnosti


Rejlová Martina, Valentová Lucie, Čmejla Radek:
Zvýšení citlivosti detekce ´Candidatus Phytoplasma spp.´ skupiny 16SrX metodou real-time PCR s využitím RNA jako zdrojového materiálu


Rejlová Martina, Bohunická Markéta, Valentová Lucie, Podlipný Josef, Čmejla Radek:
Identifikace genotypů fytoplazmy ´Candidatus Phytoplasma mali´ za použití genu imp a jejich geografické rozšíření v České republice


Salmon Monika, Mészáros Martin, Kosina Josef, Hnátková Hana, Náměstek Jan, Laňar Luděk:
Méně vzrůstné hrušňové podnože vs. kdouloň MA a jejich vliv na výkon odrůd ´Lucasova´ a ´Bohemica´


Salmon Monika, Náměstek Jan, Mészáros Martin, Kosina Josef, Scháňková Klára:
Hodnocení hospodářských vlastností odrůd ´Elena´ a ´Presenta´ na vybraných podnožích


Sedlák Jiří, Paprštein František, Čmejla Radek:
Ozdravování jádrovin s využitím in vitro kultur


Scháňková Klára, Laňar Luděk, Hnátková Hana, Čonka Patrik, Mészáros Martin:
Vliv fumigace půdy na zmírnění půdní únavy při obnově jabloňového sadu


Skalský Michal, Ouředníčková Jana, Hortová Bronislava:
Výsledky testování vybraných pesticidů proti dospělcům květopasa jabloňového na počátku vegetačního období


Suran Pavol, Fiala Rostislav:
Zhodnocení proměnlivosti podmínek prostředí na produkční vlastnosti jádrovin


Šubrtová Martina, Danková Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Nedestruktivní určování parametrů kvality jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ pomocí blízké infračervené spektrometrie


Valentová Lucie, Rejlová Martina, Čmejla Radek:
Výskyt virů v sazenicích jahodníku zakoupených v České republice


Vávra Radek:
Projevy strupovitosti jabloně na souboru indikačních hostitelských genotypech rodu (Malus) v lokalitě Holovousy


Vávra Radek, Danková Veronika:
Hodnocení praskání plodů třešní


Žďárská Ivona, Čmejlová Jana, Nekvindová Veronika, Čmejla Radek:
Nová metoda identifikace genotypu PavMYB10.1 zodpovědného za barvu plodu třešní

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO