Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019


OBSAHBílková Aneta, Hortová Bronislava, Nekvindová Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor, Nývltová Zora, Kwiecien Jiří:
Moderní trendy dlouhodobého skladování třešní a jejich vliv na degradaci reziduí pesticidů


Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Tophola´Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Slima´


Brandová Pavla, Sedlák Jiří, Paprštein František:
Mikrorozmnožování jeřábu a aronie


Čmejlová Jana, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Identifikace samosprašných genotypů třešní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


Jaklová Pavlína, Hortová Bronislava:
Srovnání účinnosti čtyř fungicidních systémů při ošetřování jahodníku


Laňar Luděk, Scháňková Klára, Mészáros Martin, Náměstek Jan:
Standardní metody indukce rozvětvování jsou u hrušní málo účinné, možností je prodloužení pěstitelského cyklu


Mészáros Martin, Čonka Patrik, Hnátková Hana, Náměstek Jan:
Růst, produkce a kvalita plodů jabloní pěstovaných pod protikroupovými sítěmi na unavené půdě


Niedobová Jana, Skalský Michal, Hortová Bronislava:
Letální vliv tzv. ekologicky šetrných přípravků na ochranu rostlin na kukly slunéčka východního (Harmonia axyridis)


Ouředníčková Jana, Skalský Michal:
Ověření účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka štítenky čárkovité (Lepidosaphes ulmi, Linneaus, 1758)


Patzak Josef, Henychová Alena, Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení inkompatibility u genofondu pozdních odrůd třešně


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení odrůd jabloně s největším zastoupením v tuzemské obchodní síti


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Krajové odrůdy třešně a jejich vlastnosti


Rejlová Martina, Valentová Lucie, Čmejla Radek:
Zvýšení citlivosti detekce ´Candidatus Phytoplasma spp.´ skupiny 16SrX metodou real-time PCR s využitím RNA jako zdrojového materiálu


Rejlová Martina, Bohunická Markéta, Valentová Lucie, Podlipný Josef, Čmejla Radek:
Identifikace genotypů fytoplazmy ´Candidatus Phytoplasma mali´ za použití genu imp a jejich geografické rozšíření v České republice


Salmon Monika, Mészáros Martin, Kosina Josef, Hnátková Hana, Náměstek Jan, Laňar Luděk:
Méně vzrůstné hrušňové podnože vs. kdouloň MA a jejich vliv na výkon odrůd ´Lucasova´ a ´Bohemica´


Salmon Monika, Náměstek Jan, Mészáros Martin, Kosina Josef, Scháňková Klára:
Hodnocení hospodářských vlastností odrůd ´Elena´ a ´Presenta´ na vybraných podnožích


Sedlák Jiří, Paprštein František, Čmejla Radek:
Ozdravování jádrovin s využitím in vitro kultur


Scháňková Klára, Laňar Luděk, Hnátková Hana, Čonka Patrik, Mészáros Martin:
Vliv fumigace půdy na zmírnění půdní únavy při obnově jabloňového sadu


Skalský Michal, Ouředníčková Jana, Hortová Bronislava:
Výsledky testování vybraných pesticidů proti dospělcům květopasa jabloňového na počátku vegetačního období


Suran Pavol, Fiala Rostislav:
Zhodnocení proměnlivosti podmínek prostředí na produkční vlastnosti jádrovin


Šubrtová Martina, Danková Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Nedestruktivní určování parametrů kvality jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ pomocí blízké infračervené spektrometrie


Valentová Lucie, Rejlová Martina, Čmejla Radek:
Výskyt virů v sazenicích jahodníku zakoupených v České republice


Vávra Radek:
Projevy strupovitosti jabloně na souboru indikačních hostitelských genotypech rodu (Malus) v lokalitě Holovousy


Vávra Radek, Danková Veronika:
Hodnocení praskání plodů třešní


Žďárská Ivona, Čmejlová Jana, Nekvindová Veronika, Čmejla Radek:
Nová metoda identifikace genotypu PavMYB10.1 zodpovědného za barvu plodu třešní

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO