Vědecké práce ovocnářské 20/2007


M. Lánský, V. Nečesaný
Sledování klimatických podmínek - nezbytná součást prognózy vývoje chorob a škůdců v ovocných sadech


V. Falta, I. Silovská, J. Kupková
Využití metody dezorientace v ochraně slivoní proti obaleči švestkovému (Cydia funebrana L.)


J. Kloutvorová, J. Kupková
Využití metod umělé infekce jablek patogenem Pezicula alba v procesu šlechtění jabloní


K. Prskavec, V. Falta, V. Kneifl, J. Kňourková, J. Kupková
Vliv zimních teplot na predaci přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) sýkorami (Paridae)


F. Paprštein, J. Ludvíková
Hodnocení odrůd kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.)


J. Kosina
Afinita některých českých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží ve školce


J. Kosina
Růst a plodnost některých jabloňových podnoží


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky kvality plodů nových odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích ve srovnání s pěstovanými kultivary


J. Blažek, I. Pištěková
Průběh růstu plodů a sklizňové zralosti u třech odrůd jabloní v letech 2005 a 2006


J. Sedlák, F. Paprštein, V. Svobodová, J. Polák, M. Hassan, M. Bryxiová
Předběžné výsledky ozdravování jabloní a hrušní metodou termoterapie in vitro


J. Kučerová, L. Talácko, R. Karešová
Ověřování dřevinných indikátorů pro certifikační schéma ovocných dřevin v klimatických podmínkách České republiky


L. Talácko, J. Sedlák, F. Paprštein
Předběžné výsledky testování jabloní a hrušní rychlými diagnostickými metodami (PCR, RT-PCR, DAS-ELISA) v průběhu ozdravovacího procesu


J. Blažková, I. Hlušičková
Rentabilita závlahy při pěstování výsadbového materiálu třešní na slabě rostoucích podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Přínos fertigace hrušní pro výnosovou stabilizaci a kvalitu produkce


F. Paprštein, J. Kloutvor
Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin v České republice


J. Pinkrová, I. Bohačenko, I. Pavlíčková, F. Paprštein
Předběžné analytické a senzorické hodnocení odrůd slivoní


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, J. Kaplan
Odrůda slivoně 'Hanita'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Herman'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová
Odrůda slivoně 'Tophit'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Veeblue'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Adélka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Justyna'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Rucla'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Vysočina'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Clijo'


Bibliografie
VŠÚO Holovousy s.r.o. 2004-2005


Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO