Vědecké práce ovocnářské 20/2007


M. Lánský, V. Nečesaný
Sledování klimatických podmínek - nezbytná součást prognózy vývoje chorob a škůdců v ovocných sadech


V. Falta, I. Silovská, J. Kupková
Využití metody dezorientace v ochraně slivoní proti obaleči švestkovému (Cydia funebrana L.)


J. Kloutvorová, J. Kupková
Využití metod umělé infekce jablek patogenem Pezicula alba v procesu šlechtění jabloní


K. Prskavec, V. Falta, V. Kneifl, J. Kňourková, J. Kupková
Vliv zimních teplot na predaci přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) sýkorami (Paridae)


F. Paprštein, J. Ludvíková
Hodnocení odrůd kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.)


J. Kosina
Afinita některých českých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží ve školce


J. Kosina
Růst a plodnost některých jabloňových podnoží


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky kvality plodů nových odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích ve srovnání s pěstovanými kultivary


J. Blažek, I. Pištěková
Průběh růstu plodů a sklizňové zralosti u třech odrůd jabloní v letech 2005 a 2006


J. Sedlák, F. Paprštein, V. Svobodová, J. Polák, M. Hassan, M. Bryxiová
Předběžné výsledky ozdravování jabloní a hrušní metodou termoterapie in vitro


J. Kučerová, L. Talácko, R. Karešová
Ověřování dřevinných indikátorů pro certifikační schéma ovocných dřevin v klimatických podmínkách České republiky


L. Talácko, J. Sedlák, F. Paprštein
Předběžné výsledky testování jabloní a hrušní rychlými diagnostickými metodami (PCR, RT-PCR, DAS-ELISA) v průběhu ozdravovacího procesu


J. Blažková, I. Hlušičková
Rentabilita závlahy při pěstování výsadbového materiálu třešní na slabě rostoucích podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Přínos fertigace hrušní pro výnosovou stabilizaci a kvalitu produkce


F. Paprštein, J. Kloutvor
Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin v České republice


J. Pinkrová, I. Bohačenko, I. Pavlíčková, F. Paprštein
Předběžné analytické a senzorické hodnocení odrůd slivoní


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, J. Kaplan
Odrůda slivoně 'Hanita'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Herman'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová
Odrůda slivoně 'Tophit'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Veeblue'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Adélka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Justyna'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Rucla'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Vysočina'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Clijo'


Bibliografie
VŠÚO Holovousy s.r.o. 2004-2005


Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO