Vědecké práce ovocnářské 20/2007


M. Lánský, V. Nečesaný
Sledování klimatických podmínek - nezbytná součást prognózy vývoje chorob a škůdců v ovocných sadech


V. Falta, I. Silovská, J. Kupková
Využití metody dezorientace v ochraně slivoní proti obaleči švestkovému (Cydia funebrana L.)


J. Kloutvorová, J. Kupková
Využití metod umělé infekce jablek patogenem Pezicula alba v procesu šlechtění jabloní


K. Prskavec, V. Falta, V. Kneifl, J. Kňourková, J. Kupková
Vliv zimních teplot na predaci přezimujících housenek obaleče jablečného (Cydia pomonella L.) sýkorami (Paridae)


F. Paprštein, J. Ludvíková
Hodnocení odrůd kanadské borůvky (Vaccinium corymbosum L.)


J. Kosina
Afinita některých českých odrůd hrušní s kdouloňovou podnoží ve školce


J. Kosina
Růst a plodnost některých jabloňových podnoží


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky kvality plodů nových odrůd jabloní vyšlechtěných v Holovousích ve srovnání s pěstovanými kultivary


J. Blažek, I. Pištěková
Průběh růstu plodů a sklizňové zralosti u třech odrůd jabloní v letech 2005 a 2006


J. Sedlák, F. Paprštein, V. Svobodová, J. Polák, M. Hassan, M. Bryxiová
Předběžné výsledky ozdravování jabloní a hrušní metodou termoterapie in vitro


J. Kučerová, L. Talácko, R. Karešová
Ověřování dřevinných indikátorů pro certifikační schéma ovocných dřevin v klimatických podmínkách České republiky


L. Talácko, J. Sedlák, F. Paprštein
Předběžné výsledky testování jabloní a hrušní rychlými diagnostickými metodami (PCR, RT-PCR, DAS-ELISA) v průběhu ozdravovacího procesu


J. Blažková, I. Hlušičková
Rentabilita závlahy při pěstování výsadbového materiálu třešní na slabě rostoucích podnožích


M. Pražák, T. Litschmann
Přínos fertigace hrušní pro výnosovou stabilizaci a kvalitu produkce


F. Paprštein, J. Kloutvor
Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin v České republice


J. Pinkrová, I. Bohačenko, I. Pavlíčková, F. Paprštein
Předběžné analytické a senzorické hodnocení odrůd slivoní


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, J. Kaplan
Odrůda slivoně 'Hanita'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Herman'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová
Odrůda slivoně 'Tophit'


F. Paprštein, J. Kloutvor, J. Plášilová, A. Matějíček
Odrůda slivoně 'Veeblue'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Adélka'


J. Blažková, I. Hlušičková
Odrůda třešně 'Justyna'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Rucla'


J. Blažek
Odrůda jabloně 'Vysočina'


J. Blažek
Nová odrůda jabloně 'Clijo'


Bibliografie
VŠÚO Holovousy s.r.o. 2004-2005


Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO