Vědecké práce ovocnářské 25/2017


OBSAHObsah flavonolu kvercetinu ve třech druzích rodu Sambucus původních v České republice
Dadáková, E. a A. Matějíček


Význam a monitoring vybraných fenolických sloučenin v plodech jabloní s ohledem na různé podmínky skladování
Bílková, A., H. Sklenářová a R. Vávra


Vliv zakrývání výsadeb na obsah celkových antioxidačních látek a celkovou titrační kyselost v plodech angreštu
Křenová, A., M. Kaplanová, J. Kaplan, B. Šmídová, P. Židová a R. Vávra


Hodnocení exprese genu Mal d 1 u vybraných odrůd jabloní
Žďárská, I., V. Nekvindová, R. Čmejla, R. Vávra, P. Vejl a M. Melounová


Odolnost genotypů třešní k praskání plodů
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Bílková, M. Šubrtová a J. Blažková, Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Využití zakrývacích systémů proti dešti v ochraně proti mrazovému poškození třešní v době kvetení
Vávra, R., M. Jonáš, A. Bílková, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Skřivanová, P. Suran a T. Litschmann


Využití chelátové mědi (CuEDTA) pro odlisťování jabloní v ovocné školce
Laňar, L., M. Baudyšová a M. Mészáros


Hodnocení účinnosti přípravků proti praskání plodů třešní (Prunus avium L.)
Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Obsah minerálního dusíku v půdě jabloňových sadů a riziko vyplavení nitrátů
Kurešová, G., M. Mészáros, P. Svoboda, A. Neumannová, L. Menšík a J. Haberle


Hodnocení sezónních změn v minerálním složení listů a plodů u Malus domestica Borkh. 'Golden Delicious' v průběhu vegetace
Čonka, P., H. Bělíková, M. Mészáros, G. Kurešová a J. Náměstek


Větvení jabloní odrůdy 'Red Jonaprince' ve školce podle výšky řezu na korunku
Laňar, L., T. Letocha, M. Mészáros a J. Sus


Charakteristika plodů perspektivních hybridů třešní
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Žďárská, A. Bílková, J. Blažková, A. Skřivanová a M. Šubrtová


Uchování genofondu jádrovin a peckovin pomocí moderních biotechnologických postupů s využitím in vitro kultur
Sedlák, J., F. Paprštein a P. Židová


Fytotoxicita antivirotika ribavirin u in vitro kultur třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Eliminace viru PDV z odrůd třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Monitoring rozšíření květopasa hrušňového (Anthonomus piri) v produkčních hrušňových výsadbách České republiky
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Ověření ovicidní účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka svilušky ovocné (Panonychus ulmi)
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Porovnání agresivity dvou populací Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter
Jaklová, P., J. Kloutvorová a J. Kupková


Sledování symptomů červenání listů na jednoletých stromech hrušní (Pyrus communis) v závislosti na přítomnosti 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Valentová, L., J. Suchá a R. Čmejla


Srovnání účinnosti čtyř přípravků proti moniliové spále peckovin
Jaklová, P., J. Kloutvorová, J. Kupková a M. Kupka


Výsledky hodnocení skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s využitím technologie 1-MCP
Pištěková, I., A. Matějíček a J. Matějíčková


Vliv skladování kanadských borůvek v Xtend obalech a chladírně na senzorickou kvalitu plodů a obsah nutričních látek
Židová, P., A. Křenová, B. Šmídová, A. Matějíček a M. Kaplanová


Možnosti stanovení vnitřní kvality jablek pomocí NIR spektroskopie
Šubrtová, M. a L. Zelený

Hodnocení variability vegetativních a plodových znaků v rámci genofondu třešně v České republice
F. Paprštein, J. Sedlák, P. Chudobová, P. Židová

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO