Vědecké práce ovocnářské 24/2015


OBSAHPorovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angreštu pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene
Diviš, P., Olšovcová, Z., Matějíček, A., Kaplan, J.


Výsledky hodnocení odrůd rybízu původem z ČR v intenzivní systému pěstování
Matějíček, A., Kaplan, J., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Šmídová, B.


Výsledky hodnocení nových českých odrůd angreštu v intenzivním systému pěstování
Kaplan, J., Matějíček, A., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Křenová, A.


Porovnání obsahu cukrů ve vybraných tradičních a perspektivních odrůdách třešní
Židová, P., Tichá, A., Hyšpler, R., Šmídová, B., Matějíček, A., Zadák, Z., Paprštein, F.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd červeného a bílého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Význam kanadských borůvek z hlediska obsahu zdraví prospěšných látek – antokyanů
Šmídová, B., Šatínský, D., Dostálová, K., Matějíček, A., Židová, P.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Afinita a růst Amelanchier alnifolia a křížence Sorbopyrus auricularis varianta bulbiformis na nových podnožích v ovocné školce
Mészáros, M., Laňar, L.


Vliv způsobu ruční probírky na velikost plodů jabloní
Mészáros, M., Náměstek, J.


Opylovací poměry vybraných odrůd třešní
Skřivanová, A., Blažková, J.


Fenotypová stabilita odrůdy hrušně ´Dita´ po ozdravovacím procesu
Sedlák, J., Paprštein, F.


Ověření fenotypové stability jabloně po chemoterapii
Sedlák, J., Paprštein, F.


Výskyt moniliniové spály květů v pokusných výsadbách třešní a višní v roce 2014
Žďárská, I., Vávra, R., Suran, P., Skřivanová, A., Blažková, J.


Výskyt moniliniové spály na výhonech odrůd slivoní
Jonáš, M., Vávra, R., Blažek, J.


Stanovení rezistence genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.) k moniliniové spále květů (Monilinia laxa)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Testování účinnosti přípravků proti moniliniové spále květů v ekologické produkci meruněk (Prunus armeniaca L.)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Ověření účinnosti fungicidu Aliette 80 WG proti Venturia inaequalis (Cook) Wint.
Kloutvorová, J., Demelová, Š., Rybanská, D., Jaklová, P., Kupková, J.


Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
Skalský, M., Rybanská, D., Silovská, I.


Odolnost genotypů meruněk k hnilobám plodů vyvolaných patogeny rodu Monilinia
Vávra, R., Skřivanová, A., Drahošová, H., Blažková, J., Odstrčilová, L., Krška, B., Jonáš, M.


Výskyt přirozené infekce bakteriální spály růžovitých a screening složení bakteriální mikroflóry na květech a listech hrušní
Šillerová, J., Korba, J., Paprštein, F., Sedlák, J.


Vliv použitého přípravku a jeho koncentrace na větvení a růst odrůdy jabloně ´Topaz´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


První výsledky hodnocení citlivosti odrůd hrušní ´Dicolor´, ´Bohemica´ a ´Lucasova´ na onemocnění fytoplazmové chřadnutí hrušně'
Suchá, J., Valentová, L., Čmejla, R., Bohunická, M.


Vliv smáčedla a frekvence ošetření na větvení odrůdy jabloně ´Rubinola´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


Opatření zmírňující vliv půdní únavy na růst podnože St. Julien A v ovocné školce
Bělíková, H., Laňar, L., Mészáros, M.


Střídavá plodnost u jabloní se sloupcovým typem růstu
Vávra, R., Blažek, J., Vejl, P., Jonáš, M.


Vliv foliární aplikace pomocných prostředků na výnos a kvalitu produkce ekologicky' pěstovaného jahodníku v kryté kultuře
Pištěková, I.


Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého a krajového genofondu drobného ovoce v ČR
Holubec, V., Paprštein, F., Harčarik, J., Leišová-Svobodová, L.


Odrůda jabloně se sloupcovým typem růstu ´Slendera´
Zelený, L., Blažek, J., Kadlecová, V.


Odrůda třešně ´Korvik´
Blažková, J., Skřivanová, A., Zelený, L.


Bibliografie 2013–2014

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO