Vědecké práce ovocnářské 24/2015


OBSAHPorovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angreštu pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene
Diviš, P., Olšovcová, Z., Matějíček, A., Kaplan, J.


Výsledky hodnocení odrůd rybízu původem z ČR v intenzivní systému pěstování
Matějíček, A., Kaplan, J., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Šmídová, B.


Výsledky hodnocení nových českých odrůd angreštu v intenzivním systému pěstování
Kaplan, J., Matějíček, A., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Křenová, A.


Porovnání obsahu cukrů ve vybraných tradičních a perspektivních odrůdách třešní
Židová, P., Tichá, A., Hyšpler, R., Šmídová, B., Matějíček, A., Zadák, Z., Paprštein, F.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd červeného a bílého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Význam kanadských borůvek z hlediska obsahu zdraví prospěšných látek – antokyanů
Šmídová, B., Šatínský, D., Dostálová, K., Matějíček, A., Židová, P.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Afinita a růst Amelanchier alnifolia a křížence Sorbopyrus auricularis varianta bulbiformis na nových podnožích v ovocné školce
Mészáros, M., Laňar, L.


Vliv způsobu ruční probírky na velikost plodů jabloní
Mészáros, M., Náměstek, J.


Opylovací poměry vybraných odrůd třešní
Skřivanová, A., Blažková, J.


Fenotypová stabilita odrůdy hrušně ´Dita´ po ozdravovacím procesu
Sedlák, J., Paprštein, F.


Ověření fenotypové stability jabloně po chemoterapii
Sedlák, J., Paprštein, F.


Výskyt moniliniové spály květů v pokusných výsadbách třešní a višní v roce 2014
Žďárská, I., Vávra, R., Suran, P., Skřivanová, A., Blažková, J.


Výskyt moniliniové spály na výhonech odrůd slivoní
Jonáš, M., Vávra, R., Blažek, J.


Stanovení rezistence genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.) k moniliniové spále květů (Monilinia laxa)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Testování účinnosti přípravků proti moniliniové spále květů v ekologické produkci meruněk (Prunus armeniaca L.)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Ověření účinnosti fungicidu Aliette 80 WG proti Venturia inaequalis (Cook) Wint.
Kloutvorová, J., Demelová, Š., Rybanská, D., Jaklová, P., Kupková, J.


Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
Skalský, M., Rybanská, D., Silovská, I.


Odolnost genotypů meruněk k hnilobám plodů vyvolaných patogeny rodu Monilinia
Vávra, R., Skřivanová, A., Drahošová, H., Blažková, J., Odstrčilová, L., Krška, B., Jonáš, M.


Výskyt přirozené infekce bakteriální spály růžovitých a screening složení bakteriální mikroflóry na květech a listech hrušní
Šillerová, J., Korba, J., Paprštein, F., Sedlák, J.


Vliv použitého přípravku a jeho koncentrace na větvení a růst odrůdy jabloně ´Topaz´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


První výsledky hodnocení citlivosti odrůd hrušní ´Dicolor´, ´Bohemica´ a ´Lucasova´ na onemocnění fytoplazmové chřadnutí hrušně'
Suchá, J., Valentová, L., Čmejla, R., Bohunická, M.


Vliv smáčedla a frekvence ošetření na větvení odrůdy jabloně ´Rubinola´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


Opatření zmírňující vliv půdní únavy na růst podnože St. Julien A v ovocné školce
Bělíková, H., Laňar, L., Mészáros, M.


Střídavá plodnost u jabloní se sloupcovým typem růstu
Vávra, R., Blažek, J., Vejl, P., Jonáš, M.


Vliv foliární aplikace pomocných prostředků na výnos a kvalitu produkce ekologicky' pěstovaného jahodníku v kryté kultuře
Pištěková, I.


Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého a krajového genofondu drobného ovoce v ČR
Holubec, V., Paprštein, F., Harčarik, J., Leišová-Svobodová, L.


Odrůda jabloně se sloupcovým typem růstu ´Slendera´
Zelený, L., Blažek, J., Kadlecová, V.


Odrůda třešně ´Korvik´
Blažková, J., Skřivanová, A., Zelený, L.


Bibliografie 2013–2014

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO