Vědecké práce ovocnářské 24/2015


OBSAHPorovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angreštu pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene
Diviš, P., Olšovcová, Z., Matějíček, A., Kaplan, J.


Výsledky hodnocení odrůd rybízu původem z ČR v intenzivní systému pěstování
Matějíček, A., Kaplan, J., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Šmídová, B.


Výsledky hodnocení nových českých odrůd angreštu v intenzivním systému pěstování
Kaplan, J., Matějíček, A., Matějíčková, J., Kaplanová, M., Křenová, A.


Porovnání obsahu cukrů ve vybraných tradičních a perspektivních odrůdách třešní
Židová, P., Tichá, A., Hyšpler, R., Šmídová, B., Matějíček, A., Zadák, Z., Paprštein, F.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd červeného a bílého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Význam kanadských borůvek z hlediska obsahu zdraví prospěšných látek – antokyanů
Šmídová, B., Šatínský, D., Dostálová, K., Matějíček, A., Židová, P.


Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu
Křenová, A., Matějíček, A., Diviš, P., Pořízka, J.


Afinita a růst Amelanchier alnifolia a křížence Sorbopyrus auricularis varianta bulbiformis na nových podnožích v ovocné školce
Mészáros, M., Laňar, L.


Vliv způsobu ruční probírky na velikost plodů jabloní
Mészáros, M., Náměstek, J.


Opylovací poměry vybraných odrůd třešní
Skřivanová, A., Blažková, J.


Fenotypová stabilita odrůdy hrušně ´Dita´ po ozdravovacím procesu
Sedlák, J., Paprštein, F.


Ověření fenotypové stability jabloně po chemoterapii
Sedlák, J., Paprštein, F.


Výskyt moniliniové spály květů v pokusných výsadbách třešní a višní v roce 2014
Žďárská, I., Vávra, R., Suran, P., Skřivanová, A., Blažková, J.


Výskyt moniliniové spály na výhonech odrůd slivoní
Jonáš, M., Vávra, R., Blažek, J.


Stanovení rezistence genotypů meruněk (Prunus armeniaca L.) k moniliniové spále květů (Monilinia laxa)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Testování účinnosti přípravků proti moniliniové spále květů v ekologické produkci meruněk (Prunus armeniaca L.)
Suran, P., Vávra, R., Zelený, L., Žďárská, I.


Ověření účinnosti fungicidu Aliette 80 WG proti Venturia inaequalis (Cook) Wint.
Kloutvorová, J., Demelová, Š., Rybanská, D., Jaklová, P., Kupková, J.


Hodnocení účinnosti vybraných přípravků proti Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
Skalský, M., Rybanská, D., Silovská, I.


Odolnost genotypů meruněk k hnilobám plodů vyvolaných patogeny rodu Monilinia
Vávra, R., Skřivanová, A., Drahošová, H., Blažková, J., Odstrčilová, L., Krška, B., Jonáš, M.


Výskyt přirozené infekce bakteriální spály růžovitých a screening složení bakteriální mikroflóry na květech a listech hrušní
Šillerová, J., Korba, J., Paprštein, F., Sedlák, J.


Vliv použitého přípravku a jeho koncentrace na větvení a růst odrůdy jabloně ´Topaz´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


První výsledky hodnocení citlivosti odrůd hrušní ´Dicolor´, ´Bohemica´ a ´Lucasova´ na onemocnění fytoplazmové chřadnutí hrušně'
Suchá, J., Valentová, L., Čmejla, R., Bohunická, M.


Vliv smáčedla a frekvence ošetření na větvení odrůdy jabloně ´Rubinola´ ve školce
Laňar, L., Sus, J., Mészáros, M.


Opatření zmírňující vliv půdní únavy na růst podnože St. Julien A v ovocné školce
Bělíková, H., Laňar, L., Mészáros, M.


Střídavá plodnost u jabloní se sloupcovým typem růstu
Vávra, R., Blažek, J., Vejl, P., Jonáš, M.


Vliv foliární aplikace pomocných prostředků na výnos a kvalitu produkce ekologicky' pěstovaného jahodníku v kryté kultuře
Pištěková, I.


Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého a krajového genofondu drobného ovoce v ČR
Holubec, V., Paprštein, F., Harčarik, J., Leišová-Svobodová, L.


Odrůda jabloně se sloupcovým typem růstu ´Slendera´
Zelený, L., Blažek, J., Kadlecová, V.


Odrůda třešně ´Korvik´
Blažková, J., Skřivanová, A., Zelený, L.


Bibliografie 2013–2014

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO