Vědecké práce ovocnářské 23/2013


Obsah čísla:


1. Hodnocení odrůd

J. Blažek, J. Křelinová, M. Šecová
Vybrané charakteristiky nových odrůd a novošlechtění jabloní hodnocených v pokusné výsadbě založené v roce 2003


A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Výskyt alergenu MAL d1 u odrůd jabloně


M. Vespalcová, J. Cetkovská, A. Matějíček, J. Kaplan
Nutriční parametry bezinek


R. Vávra, J. Blažek, P. Vejl
Hodnocení růstu stromů u vybraných sloupcových genotypů jabloní


J. Blažek
Nová odrůda jabloně ´Frosta´


J. Blažek
Nová letní odrůda jabloně ´Judita´


J. Blažek
Odrůda jabloně ´Fragrance´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Christiana´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Irena´


B. Čejka, A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Odrůda červeného rybízu ´Rubigo´


B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein
Odrůda bílého rybízu ´Jantar´


A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Haschberg´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Sambo´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Samdal´


2. Skladování a kvalita

A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Vliv skladování na výskyt alergenu Mal d1 u odrůd jabloně


A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Hodnocení pevnosti dužniny přístrojem FTA u jablek a hrušek skladovaných v ULO


I. Pištěková, A. Matějíček
Změny kvalitativních parametrů během skladování jablek v ULO atmosféře


I. Pištěková, J. Blažek
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s použitím technologie SmartFresh (1-MCP)


I. Pištěková
Porovnání sklizňových a kvalitativních ukazatelů u vybraného sortimentu jahodníku s možností využití v systému ekologické produkce jahod


3. Množení a in vitro kultury

B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, J. Kaplan
Množení odrůd černého rybízu a kříženců černého rybízu a angreštu pomocí dřevitých řízků


B. Čejka, D. Straková, A. Matějíček, J. Matějíčková, J. Kaplan
Množení odrůd angreštu pomocí bylinných řízků


J. Sedlák, F. Paprštein
In vitro množení klikvy (Vaccinium oxycoccus L.)


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace zimolezu kamčatského


4. Agrotechnika

J. Blažek, J. Křelinová
Intenzita růstu a plodnost stromů v souboru potomstev hodnocených v rámci programu novošlechtění jabloní


M. Mészáros, J. Kosina, L. Laňar, J. Náměstek
Hodnocení pěstitelských vlastností čtyř odrůd hrušní na vybraných podnožích


J. Náměstek, J. Kosina, M. Mészáros, L. Laňar
Vliv vybraných podnoží na růst a výnos dvou odrůd slivoní


J. Náměstek, M. Pražák, M. Mészáros,L. Laňar
Různé způsoby regulace plevelů a vliv zaplevelení příkmenných pásů na výnos jádrovin


T. Litschmann, R. Vávra, V. Falta
Nedestruktivní stanovení listové plochy vybraných odrůd jabloní


5. Choroby

F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, E. Chroboková, J. Polák
Hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV


E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, L. Křivohlávková, D. Nováková, J. Fránová, M. Navrátil, P. Válová
Monitoring výskytu fytoplazem ovocných dřevin v ČR pomocí molekulárních metod


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová, L. Talácko
In vitro termoterapie a chemoterapie odrůdy jabloně Jarka


R. Vávra,A. Skřivanová, J. Blažková, B. Krška
Hodnocení odolnosti genotypů meruněk k hnilobám plodů způsobené houbami rodu Monilinia v roce 2012


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti deseti přípravků proti šedé hnilobě jahod


F. Paprštein, J. Sedlák
Hodnocení krajového sortimentu jabloně na houbové choroby


6. Bibliografie 2011-2012

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO