Vědecké práce ovocnářské 23/2013


Obsah čísla:


1. Hodnocení odrůd

J. Blažek, J. Křelinová, M. Šecová
Vybrané charakteristiky nových odrůd a novošlechtění jabloní hodnocených v pokusné výsadbě založené v roce 2003


A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Výskyt alergenu MAL d1 u odrůd jabloně


M. Vespalcová, J. Cetkovská, A. Matějíček, J. Kaplan
Nutriční parametry bezinek


R. Vávra, J. Blažek, P. Vejl
Hodnocení růstu stromů u vybraných sloupcových genotypů jabloní


J. Blažek
Nová odrůda jabloně ´Frosta´


J. Blažek
Nová letní odrůda jabloně ´Judita´


J. Blažek
Odrůda jabloně ´Fragrance´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Christiana´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Irena´


B. Čejka, A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Odrůda červeného rybízu ´Rubigo´


B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein
Odrůda bílého rybízu ´Jantar´


A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Haschberg´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Sambo´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Samdal´


2. Skladování a kvalita

A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Vliv skladování na výskyt alergenu Mal d1 u odrůd jabloně


A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Hodnocení pevnosti dužniny přístrojem FTA u jablek a hrušek skladovaných v ULO


I. Pištěková, A. Matějíček
Změny kvalitativních parametrů během skladování jablek v ULO atmosféře


I. Pištěková, J. Blažek
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s použitím technologie SmartFresh (1-MCP)


I. Pištěková
Porovnání sklizňových a kvalitativních ukazatelů u vybraného sortimentu jahodníku s možností využití v systému ekologické produkce jahod


3. Množení a in vitro kultury

B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, J. Kaplan
Množení odrůd černého rybízu a kříženců černého rybízu a angreštu pomocí dřevitých řízků


B. Čejka, D. Straková, A. Matějíček, J. Matějíčková, J. Kaplan
Množení odrůd angreštu pomocí bylinných řízků


J. Sedlák, F. Paprštein
In vitro množení klikvy (Vaccinium oxycoccus L.)


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace zimolezu kamčatského


4. Agrotechnika

J. Blažek, J. Křelinová
Intenzita růstu a plodnost stromů v souboru potomstev hodnocených v rámci programu novošlechtění jabloní


M. Mészáros, J. Kosina, L. Laňar, J. Náměstek
Hodnocení pěstitelských vlastností čtyř odrůd hrušní na vybraných podnožích


J. Náměstek, J. Kosina, M. Mészáros, L. Laňar
Vliv vybraných podnoží na růst a výnos dvou odrůd slivoní


J. Náměstek, M. Pražák, M. Mészáros,L. Laňar
Různé způsoby regulace plevelů a vliv zaplevelení příkmenných pásů na výnos jádrovin


T. Litschmann, R. Vávra, V. Falta
Nedestruktivní stanovení listové plochy vybraných odrůd jabloní


5. Choroby

F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, E. Chroboková, J. Polák
Hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV


E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, L. Křivohlávková, D. Nováková, J. Fránová, M. Navrátil, P. Válová
Monitoring výskytu fytoplazem ovocných dřevin v ČR pomocí molekulárních metod


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová, L. Talácko
In vitro termoterapie a chemoterapie odrůdy jabloně Jarka


R. Vávra,A. Skřivanová, J. Blažková, B. Krška
Hodnocení odolnosti genotypů meruněk k hnilobám plodů způsobené houbami rodu Monilinia v roce 2012


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti deseti přípravků proti šedé hnilobě jahod


F. Paprštein, J. Sedlák
Hodnocení krajového sortimentu jabloně na houbové choroby


6. Bibliografie 2011-2012

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO