Vědecké práce ovocnářské 23/2013


Obsah čísla:


1. Hodnocení odrůd

J. Blažek, J. Křelinová, M. Šecová
Vybrané charakteristiky nových odrůd a novošlechtění jabloní hodnocených v pokusné výsadbě založené v roce 2003


A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Výskyt alergenu MAL d1 u odrůd jabloně


M. Vespalcová, J. Cetkovská, A. Matějíček, J. Kaplan
Nutriční parametry bezinek


R. Vávra, J. Blažek, P. Vejl
Hodnocení růstu stromů u vybraných sloupcových genotypů jabloní


J. Blažek
Nová odrůda jabloně ´Frosta´


J. Blažek
Nová letní odrůda jabloně ´Judita´


J. Blažek
Odrůda jabloně ´Fragrance´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Christiana´


J. Blažková, I. Hlušičková
Nová odrůda třešně ´Irena´


B. Čejka, A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Odrůda červeného rybízu ´Rubigo´


B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, F. Paprštein
Odrůda bílého rybízu ´Jantar´


A. Matějíček, J. Kaplan, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Haschberg´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Sambo´


J. Kaplan, A. Matějíček, J. Matějíčková, M. Vespalcová
Odrůda černého bezu ´Samdal´


2. Skladování a kvalita

A. Prošková, F. Paprštein, S. Štěpánová Honzová, M. Kmínková, I. Šetinová
Vliv skladování na výskyt alergenu Mal d1 u odrůd jabloně


A. Matějíček, J. Matějíčková, F. Paprštein
Hodnocení pevnosti dužniny přístrojem FTA u jablek a hrušek skladovaných v ULO


I. Pištěková, A. Matějíček
Změny kvalitativních parametrů během skladování jablek v ULO atmosféře


I. Pištěková, J. Blažek
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s použitím technologie SmartFresh (1-MCP)


I. Pištěková
Porovnání sklizňových a kvalitativních ukazatelů u vybraného sortimentu jahodníku s možností využití v systému ekologické produkce jahod


3. Množení a in vitro kultury

B. Čejka, J. Matějíčková, A. Matějíček, J. Kaplan
Množení odrůd černého rybízu a kříženců černého rybízu a angreštu pomocí dřevitých řízků


B. Čejka, D. Straková, A. Matějíček, J. Matějíčková, J. Kaplan
Množení odrůd angreštu pomocí bylinných řízků


J. Sedlák, F. Paprštein
In vitro množení klikvy (Vaccinium oxycoccus L.)


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace zimolezu kamčatského


4. Agrotechnika

J. Blažek, J. Křelinová
Intenzita růstu a plodnost stromů v souboru potomstev hodnocených v rámci programu novošlechtění jabloní


M. Mészáros, J. Kosina, L. Laňar, J. Náměstek
Hodnocení pěstitelských vlastností čtyř odrůd hrušní na vybraných podnožích


J. Náměstek, J. Kosina, M. Mészáros, L. Laňar
Vliv vybraných podnoží na růst a výnos dvou odrůd slivoní


J. Náměstek, M. Pražák, M. Mészáros,L. Laňar
Různé způsoby regulace plevelů a vliv zaplevelení příkmenných pásů na výnos jádrovin


T. Litschmann, R. Vávra, V. Falta
Nedestruktivní stanovení listové plochy vybraných odrůd jabloní


5. Choroby

F. Paprštein, J. Sedlák, A. Matějíček, E. Chroboková, J. Polák
Hodnocení netransgenních zdrojů rezistence slivoně vůči viru PPV


E. Chroboková, J. Suchá, H. Ludvíková, L. Křivohlávková, D. Nováková, J. Fránová, M. Navrátil, P. Válová
Monitoring výskytu fytoplazem ovocných dřevin v ČR pomocí molekulárních metod


J. Sedlák, F. Paprštein, L. Svobodová, L. Talácko
In vitro termoterapie a chemoterapie odrůdy jabloně Jarka


R. Vávra,A. Skřivanová, J. Blažková, B. Krška
Hodnocení odolnosti genotypů meruněk k hnilobám plodů způsobené houbami rodu Monilinia v roce 2012


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti deseti přípravků proti šedé hnilobě jahod


F. Paprštein, J. Sedlák
Hodnocení krajového sortimentu jabloně na houbové choroby


6. Bibliografie 2011-2012

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO