Vědecké práce ovocnářské


Vědecké práce ovocnářské

ISSN 0231-6900

Vědecký časopis vydávaný VÝZKUMNÝM A ŠLECHTITELSKÝM ÚSTAVEM OVOCNÁŘSKÝM HOLOVOUSY s.r.o.


Základní informace o vydavateli:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
OR, zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové, odd C, vložka 11778.
IČO: 25271121, DIČ: CZ25271121

Složení redakční rady:

Předseda Ing. František Paprštein, CSc. VŠÚO Holovousy s.r.o.
 
Redakční rada Ing. Daniela Benediková, Ph.D. VÚRV Piešťany, Slovensko
  Ing. Jan Blažek, CSc. VŠÚO Holovousy s.r.o.
  RNDr. Alena Gajdošová, CSc. SAV, Slovensko
  Prof. Dr. Zygmunt Grzyb RIPF Skierniewice, Polsko
  Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. ČZU Praha
  Ing. Aleš Matějíček, Ph.D. VŠÚO Holovousy s.r.o.
  Prof. Dr. Ing. Boris Krška ZF Lednice, Mendelu v Brně
  Mgr. Jan Lipavský, CSc. předseda ČAZV
  Ing. Josef Patzak, Ph.D. CHI Žatec s.r.o.
  Doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc. VÚRV Praha - Ruzyně v.v.i.
  Ing. Alexandra Prošková VÚP Praha v.v.i.
  Ing. Karel Jan Štolc, CSc. ČZU Praha

Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Tématika příspěvků zahrnuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních zahraničních odrůd.
Publikované typy článků:
  -  původní vědecké práce
  -  bibliografie pracovníků ústavu
  -  barevná fotografická příloha
Vědecké práce vycházejí od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva roky, v rozsahu cca 230 stran formátu A5 nákladem 800 výtisků.
Recenzovaný časopis od roku 2003
Jazyk dokumentu : čeština
Jazyk abstraktu : čeština, angličtina
Citováno : CAB Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS

 

 


Adresa redakce :

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
knihovna
Holovousy 129,
508 01 Hořice
+420 491 848 241

knihovna@vsuo.cz


Vědecké práce vydané od roku 1993 :

Dovolujeme si Vám nabídnout několik publikací, které je možno si objednat na dobírku v knihovně VŠÚO.
Uvedené ceny jsou včetně DPH (+ poštovné a balné).

 

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)

Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Cena 250,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Cena 150,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Cena 80,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.
Cena 60,- Kč 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO