Vědecké práce ovocnářské


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)
Scientific Papers of Pomology


ISSN 2695-1347 online (ISSN 0231-6900 pouze v tištěné podobě do roku 2021) Od roku 2021 vychází časopis 2x ročně v online podobě s otevřeným přístupem. www.vpovsuo.cz


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ zveřejňují poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnují šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

  • Vydávány od roku 1960
  • Open Access
  • Od roku 2021 online
  • Časopis je recenzován

Redakce časopisu:

Šéfredaktor: Bc. M. Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@vsuo.cz, vporedakce@vsuo.cz
Redaktor: Ing. K. Scháňková, e-mail: vporedakce@vsuo.cz

 

Vědecká redakční rada:

Předseda: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Členové věd. red. rady:

Ing. Blažek, CSc. – VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy
Mgr. Jan Lipavský, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Josef Patzak, Ph.D. – Chmelařský institut s.r.o., Žatec
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. – Zahradnická fakulta MENDELU, Ústav vinohradnictví a vinařství, Lednice
doc. Ing. Josef Sus, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Ing. Karel J. Štolc, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
prof. Ing. František Švec, DrSc. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
 

Adresa vydavatelství:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Holovousy 129
508 01
IČO: 25271121, DIČ: CZ25271121
vporedakce@vsuo.cz
 

Vědecké práce vydané od roku 1993 :

Dovolujeme si Vám nabídnout několik publikací, které je možno si objednat na dobírku v knihovně VŠÚO.
Uvedené ceny jsou včetně DPH (+ poštovné a balné).

 

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)

Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Cena 250,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Cena 150,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Cena 80,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.
Cena 60,- Kč 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO