Vědecké práce ovocnářské


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)
Scientific Papers of Pomology


ISSN 2695-1347 online (ISSN 0231-6900 pouze v tištěné podobě do roku 2021) Od roku 2021 vychází časopis 2x ročně v online podobě s otevřeným přístupem. www.vpovsuo.cz


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ zveřejňují poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnují šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

  • Vydávány od roku 1960
  • Open Access
  • Od roku 2021 online
  • Časopis je recenzován

Redakce časopisu:

Šéfredaktor: Bc. M. Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@vsuo.cz, vporedakce@vsuo.cz
Redaktor: Ing. K. Scháňková, e-mail: vporedakce@vsuo.cz

 

Vědecká redakční rada:

Předseda: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Členové věd. red. rady:

Ing. Blažek, CSc. – VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy
Mgr. Jan Lipavský, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Josef Patzak, Ph.D. – Chmelařský institut s.r.o., Žatec
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. – Zahradnická fakulta MENDELU, Ústav vinohradnictví a vinařství, Lednice
doc. Ing. Josef Sus, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Ing. Karel J. Štolc, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
prof. Ing. František Švec, DrSc. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
 

Adresa vydavatelství:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Holovousy 129
508 01
IČO: 25271121, DIČ: CZ25271121
vporedakce@vsuo.cz
 

Vědecké práce vydané od roku 1993 :

Dovolujeme si Vám nabídnout několik publikací, které je možno si objednat na dobírku v knihovně VŠÚO.
Uvedené ceny jsou včetně DPH (+ poštovné a balné).

 

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)

Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Cena 250,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Cena 150,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Cena 80,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.
Cena 60,- Kč 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO