Vědecké práce ovocnářské


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ (VPO)
Scientific Papers of Pomology


ISSN 2695-1347 online (ISSN 0231-6900 pouze v tištěné podobě do roku 2021) Od roku 2021 vychází časopis 2x ročně v online podobě s otevřeným přístupem. www.vpovsuo.cz


VĚDECKÉ PRÁCE OVOCNÁŘSKÉ zveřejňují poznatky základního a aplikovaného zemědělského výzkumu s důrazem na obor zahradnictví, ovocnářství. Tematicky se věnují šlechtění, pěstování, agrotechnice, ochraně rostlin, biotechnologiím, genofondům, skladování. Dalšími okruhy zájmu jsou biochemie, genetika, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

  • Vydávány od roku 1960
  • Open Access
  • Od roku 2021 online
  • Časopis je recenzován

Redakce časopisu:

Šéfredaktor: Bc. M. Vojtíšková, e-mail: vojtiskova@vsuo.cz, vporedakce@vsuo.cz
Redaktor: Ing. K. Scháňková, e-mail: vporedakce@vsuo.cz

 

Vědecká redakční rada:

Předseda: prof. Dr. Ing. Boris Krška, VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy  

Členové věd. red. rady:

Ing. Blažek, CSc. – VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy
Mgr. Jan Lipavský, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Ing. Josef Patzak, Ph.D. – Chmelařský institut s.r.o., Žatec
prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D. – Zahradnická fakulta MENDELU, Ústav vinohradnictví a vinařství, Lednice
doc. Ing. Josef Sus, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
Ing. Karel J. Štolc, CSc. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha
prof. Ing. František Švec, DrSc. – Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové
 

Adresa vydavatelství:

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.
Holovousy 129
508 01
IČO: 25271121, DIČ: CZ25271121
vporedakce@vsuo.cz
 

Vědecké práce vydané od roku 1993 :

Dovolujeme si Vám nabídnout několik publikací, které je možno si objednat na dobírku v knihovně VŠÚO.
Uvedené ceny jsou včetně DPH (+ poštovné a balné).

 

Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 25, 2017 (obsah čísla)
Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 24, 2015 (obsah čísla)

Cena 300,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 23, 2013 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 22, 2011 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 21, 2009 (obsah čísla)
Cena 250,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 20, 2007 (obsah čísla)
Cena 200,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 19, 2005 (obsah čísla)
Cena 150,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 18, 2003 (obsah čísla)
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 17, 2001.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 16, 1999.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 15, 1997.
Cena 100,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 14, 1995.
Cena 80,- Kč

Vědecké práce ovocnářské, č. 13, 1993.
Cena 60,- Kč 

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO