Vědecké práce ovocnářské 25/2017


OBSAHObsah flavonolu kvercetinu ve třech druzích rodu Sambucus původních v České republice
Dadáková, E. a A. Matějíček


Význam a monitoring vybraných fenolických sloučenin v plodech jabloní s ohledem na různé podmínky skladování
Bílková, A., H. Sklenářová a R. Vávra


Vliv zakrývání výsadeb na obsah celkových antioxidačních látek a celkovou titrační kyselost v plodech angreštu
Křenová, A., M. Kaplanová, J. Kaplan, B. Šmídová, P. Židová a R. Vávra


Hodnocení exprese genu Mal d 1 u vybraných odrůd jabloní
Žďárská, I., V. Nekvindová, R. Čmejla, R. Vávra, P. Vejl a M. Melounová


Odolnost genotypů třešní k praskání plodů
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Bílková, M. Šubrtová a J. Blažková, Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Využití zakrývacích systémů proti dešti v ochraně proti mrazovému poškození třešní v době kvetení
Vávra, R., M. Jonáš, A. Bílková, V. Nekvindová, I. Ždárská, A. Skřivanová, P. Suran a T. Litschmann


Využití chelátové mědi (CuEDTA) pro odlisťování jabloní v ovocné školce
Laňar, L., M. Baudyšová a M. Mészáros


Hodnocení účinnosti přípravků proti praskání plodů třešní (Prunus avium L.)
Suran, P., R. Vávra, L. Zelený a A. Skřivanová


Obsah minerálního dusíku v půdě jabloňových sadů a riziko vyplavení nitrátů
Kurešová, G., M. Mészáros, P. Svoboda, A. Neumannová, L. Menšík a J. Haberle


Hodnocení sezónních změn v minerálním složení listů a plodů u Malus domestica Borkh. 'Golden Delicious' v průběhu vegetace
Čonka, P., H. Bělíková, M. Mészáros, G. Kurešová a J. Náměstek


Větvení jabloní odrůdy 'Red Jonaprince' ve školce podle výšky řezu na korunku
Laňar, L., T. Letocha, M. Mészáros a J. Sus


Charakteristika plodů perspektivních hybridů třešní
Vávra, R., M. Jonáš, V. Nekvindová, I. Žďárská, A. Bílková, J. Blažková, A. Skřivanová a M. Šubrtová


Uchování genofondu jádrovin a peckovin pomocí moderních biotechnologických postupů s využitím in vitro kultur
Sedlák, J., F. Paprštein a P. Židová


Fytotoxicita antivirotika ribavirin u in vitro kultur třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Eliminace viru PDV z odrůd třešně
Sedlák, J. a F. Paprštein


Monitoring rozšíření květopasa hrušňového (Anthonomus piri) v produkčních hrušňových výsadbách České republiky
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Ověření ovicidní účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka svilušky ovocné (Panonychus ulmi)
Skalský, M., J. Ouředníčková a I. Silovská


Porovnání agresivity dvou populací Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter
Jaklová, P., J. Kloutvorová a J. Kupková


Sledování symptomů červenání listů na jednoletých stromech hrušní (Pyrus communis) v závislosti na přítomnosti 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Valentová, L., J. Suchá a R. Čmejla


Srovnání účinnosti čtyř přípravků proti moniliové spále peckovin
Jaklová, P., J. Kloutvorová, J. Kupková a M. Kupka


Výsledky hodnocení skladování plodů slivoní v ULO atmosféře s využitím technologie 1-MCP
Pištěková, I., A. Matějíček a J. Matějíčková


Vliv skladování kanadských borůvek v Xtend obalech a chladírně na senzorickou kvalitu plodů a obsah nutričních látek
Židová, P., A. Křenová, B. Šmídová, A. Matějíček a M. Kaplanová


Možnosti stanovení vnitřní kvality jablek pomocí NIR spektroskopie
Šubrtová, M. a L. Zelený

Hodnocení variability vegetativních a plodových znaků v rámci genofondu třešně v České republice
F. Paprštein, J. Sedlák, P. Chudobová, P. Židová

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO