Vědecké práce ovocnářské, č. 26, 2019


OBSAHBílková Aneta, Hortová Bronislava, Nekvindová Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor, Nývltová Zora, Kwiecien Jiří:
Moderní trendy dlouhodobého skladování třešní a jejich vliv na degradaci reziduí pesticidů


Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Tophola´Blažek Jan, Zelený Lubor:
Odrůda jabloně se sloupcovitým typem růstu ´Slima´


Brandová Pavla, Sedlák Jiří, Paprštein František:
Mikrorozmnožování jeřábu a aronie


Čmejlová Jana, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Identifikace samosprašných genotypů třešní vyšlechtěných ve VŠÚO Holovousy


Jaklová Pavlína, Hortová Bronislava:
Srovnání účinnosti čtyř fungicidních systémů při ošetřování jahodníku


Laňar Luděk, Scháňková Klára, Mészáros Martin, Náměstek Jan:
Standardní metody indukce rozvětvování jsou u hrušní málo účinné, možností je prodloužení pěstitelského cyklu


Mészáros Martin, Čonka Patrik, Hnátková Hana, Náměstek Jan:
Růst, produkce a kvalita plodů jabloní pěstovaných pod protikroupovými sítěmi na unavené půdě


Niedobová Jana, Skalský Michal, Hortová Bronislava:
Letální vliv tzv. ekologicky šetrných přípravků na ochranu rostlin na kukly slunéčka východního (Harmonia axyridis)


Ouředníčková Jana, Skalský Michal:
Ověření účinnosti vybraných přípravků na přezimující vajíčka štítenky čárkovité (Lepidosaphes ulmi, Linneaus, 1758)


Patzak Josef, Henychová Alena, Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení inkompatibility u genofondu pozdních odrůd třešně


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Hodnocení odrůd jabloně s největším zastoupením v tuzemské obchodní síti


Paprštein František, Sedlák Jiří:
Krajové odrůdy třešně a jejich vlastnosti


Rejlová Martina, Valentová Lucie, Čmejla Radek:
Zvýšení citlivosti detekce ´Candidatus Phytoplasma spp.´ skupiny 16SrX metodou real-time PCR s využitím RNA jako zdrojového materiálu


Rejlová Martina, Bohunická Markéta, Valentová Lucie, Podlipný Josef, Čmejla Radek:
Identifikace genotypů fytoplazmy ´Candidatus Phytoplasma mali´ za použití genu imp a jejich geografické rozšíření v České republice


Salmon Monika, Mészáros Martin, Kosina Josef, Hnátková Hana, Náměstek Jan, Laňar Luděk:
Méně vzrůstné hrušňové podnože vs. kdouloň MA a jejich vliv na výkon odrůd ´Lucasova´ a ´Bohemica´


Salmon Monika, Náměstek Jan, Mészáros Martin, Kosina Josef, Scháňková Klára:
Hodnocení hospodářských vlastností odrůd ´Elena´ a ´Presenta´ na vybraných podnožích


Sedlák Jiří, Paprštein František, Čmejla Radek:
Ozdravování jádrovin s využitím in vitro kultur


Scháňková Klára, Laňar Luděk, Hnátková Hana, Čonka Patrik, Mészáros Martin:
Vliv fumigace půdy na zmírnění půdní únavy při obnově jabloňového sadu


Skalský Michal, Ouředníčková Jana, Hortová Bronislava:
Výsledky testování vybraných pesticidů proti dospělcům květopasa jabloňového na počátku vegetačního období


Suran Pavol, Fiala Rostislav:
Zhodnocení proměnlivosti podmínek prostředí na produkční vlastnosti jádrovin


Šubrtová Martina, Danková Veronika, Suran Pavol, Zelený Lubor:
Nedestruktivní určování parametrů kvality jablek odrůdy ´Red Jonaprince´ pomocí blízké infračervené spektrometrie


Valentová Lucie, Rejlová Martina, Čmejla Radek:
Výskyt virů v sazenicích jahodníku zakoupených v České republice


Vávra Radek:
Projevy strupovitosti jabloně na souboru indikačních hostitelských genotypech rodu (Malus) v lokalitě Holovousy


Vávra Radek, Danková Veronika:
Hodnocení praskání plodů třešní


Žďárská Ivona, Čmejlová Jana, Nekvindová Veronika, Čmejla Radek:
Nová metoda identifikace genotypu PavMYB10.1 zodpovědného za barvu plodu třešní

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO