Vědecké práce ovocnářské 22/2011


J. Blažek
Rajonizační požadavky odrůd jabloní podle hodnocení jejich pěstitelů v ČR


A. Matějíček, F. Paprštein
Senzorické hodnocení plodů odrůdy ´Lucasova´ skladovaných společně s jablky v ULO atmosféře


F. Paprštein, J. Sedlák, V. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou, P. Zeman
Eliminace virů u ovocných dřevin a dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Využití listových hnojiv ve výsadbách třešní


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti vybraných pomocných prostředků proti houbovým chorobám jabloní


J. Kosina
Chemická probírka u hrušní (předběžné výsledky)


J. Náměstek, M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv kapkové závlahy s fertigací na výnos hrušní


M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, V. Nečesaný, J. Urbanová, J. Hajšlová
Vliv pomocných látek a listových hnojiv na rozklad reziduí u vybraných fungicidů


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Hodnocení praskání plodů třešní


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování nových odrůd slivoní


H. Ludvíková, J. Suchá, L. Křivohlávková, W. Jelkmann
Diagnostika maloplodosti třešně (Little cherry disease-LChD)


J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák
Výběr virulentních bakteriálních kmenů Erwinia amylovora pro testování umělé infekce spály na jádrovinách


J. Kosina
Růst a plodnost tří odrůd slivoní na vybraných podnožích


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace odrůd třešně


J. Sedlák, F. Paprštein
Ověření fenotypové stability jádrovin po ozdravovacím procesu


J. Kloutvorová, J. Urbanová, L. Knězáček, J. Hajšlová
Sledování reziduí pesticidů v jahodníku v modelových systémech ošetření v roce 2009


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Ochrana rybízu proti vlnovníkovi rybízovému Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896)


J. Sedlák, F. Paprštein
Eliminace vlnovníka rybízového ve výsadbovém materiálu nechemickou cestou


J. Sedlák, F. Paprštein, J. Špak, J. Přibylová, L. Svobodová
Ozdravování odrůd rybízu


I. Pištěková, S. Boček, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Sasková
Vliv biologických fungicidních přípravků Supresivit a Polyversum na sklizeň a zdravotní stav jahodníku v simulované ekologické produkci


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Účinnost vybraných přípravků proti květopasu jahodníkovému (Anthonomus rubi, Herbst, 1795)


J. Kosina, M. Baudyšová
Množení méně známých ovocných plodin řízkováním


J. Sedlák, F. Paprštein
Sterilizace počátečních explantátů a množení růže dužnoplodé v podmínkách in vitro kultury


A. Matějíček, J. Kaplan
Porovnání senzorických ukazatelů sedmnácti kulturních odrůd bezu černého


M. Vespalcová, H. Grulichová, A. Matějíček, J. Kaplan
Bez černý (Sambucus nigra L.) jako zdroj významného flavonoidu rutinu


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky odrůd jabloní sloupcového růstu vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích


J. Blažek
´Herald´ - nová odrůda jabloně sloupcového charakteru růstu s odolností proti chorobám


J. Blažek
Nová podzimní odrůda ´James Grieve Super Compact´


J. Blažek
Nová rezistentní odrůda jabloně ´Cumulus´ sloupcového charakteru růstu


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2009-2010

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO