Vědecké práce ovocnářské 22/2011


J. Blažek
Rajonizační požadavky odrůd jabloní podle hodnocení jejich pěstitelů v ČR


A. Matějíček, F. Paprštein
Senzorické hodnocení plodů odrůdy ´Lucasova´ skladovaných společně s jablky v ULO atmosféře


F. Paprštein, J. Sedlák, V. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou, P. Zeman
Eliminace virů u ovocných dřevin a dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Využití listových hnojiv ve výsadbách třešní


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti vybraných pomocných prostředků proti houbovým chorobám jabloní


J. Kosina
Chemická probírka u hrušní (předběžné výsledky)


J. Náměstek, M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv kapkové závlahy s fertigací na výnos hrušní


M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, V. Nečesaný, J. Urbanová, J. Hajšlová
Vliv pomocných látek a listových hnojiv na rozklad reziduí u vybraných fungicidů


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Hodnocení praskání plodů třešní


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování nových odrůd slivoní


H. Ludvíková, J. Suchá, L. Křivohlávková, W. Jelkmann
Diagnostika maloplodosti třešně (Little cherry disease-LChD)


J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák
Výběr virulentních bakteriálních kmenů Erwinia amylovora pro testování umělé infekce spály na jádrovinách


J. Kosina
Růst a plodnost tří odrůd slivoní na vybraných podnožích


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace odrůd třešně


J. Sedlák, F. Paprštein
Ověření fenotypové stability jádrovin po ozdravovacím procesu


J. Kloutvorová, J. Urbanová, L. Knězáček, J. Hajšlová
Sledování reziduí pesticidů v jahodníku v modelových systémech ošetření v roce 2009


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Ochrana rybízu proti vlnovníkovi rybízovému Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896)


J. Sedlák, F. Paprštein
Eliminace vlnovníka rybízového ve výsadbovém materiálu nechemickou cestou


J. Sedlák, F. Paprštein, J. Špak, J. Přibylová, L. Svobodová
Ozdravování odrůd rybízu


I. Pištěková, S. Boček, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Sasková
Vliv biologických fungicidních přípravků Supresivit a Polyversum na sklizeň a zdravotní stav jahodníku v simulované ekologické produkci


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Účinnost vybraných přípravků proti květopasu jahodníkovému (Anthonomus rubi, Herbst, 1795)


J. Kosina, M. Baudyšová
Množení méně známých ovocných plodin řízkováním


J. Sedlák, F. Paprštein
Sterilizace počátečních explantátů a množení růže dužnoplodé v podmínkách in vitro kultury


A. Matějíček, J. Kaplan
Porovnání senzorických ukazatelů sedmnácti kulturních odrůd bezu černého


M. Vespalcová, H. Grulichová, A. Matějíček, J. Kaplan
Bez černý (Sambucus nigra L.) jako zdroj významného flavonoidu rutinu


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky odrůd jabloní sloupcového růstu vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích


J. Blažek
´Herald´ - nová odrůda jabloně sloupcového charakteru růstu s odolností proti chorobám


J. Blažek
Nová podzimní odrůda ´James Grieve Super Compact´


J. Blažek
Nová rezistentní odrůda jabloně ´Cumulus´ sloupcového charakteru růstu


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2009-2010

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO