Vědecké práce ovocnářské 22/2011


J. Blažek
Rajonizační požadavky odrůd jabloní podle hodnocení jejich pěstitelů v ČR


A. Matějíček, F. Paprštein
Senzorické hodnocení plodů odrůdy ´Lucasova´ skladovaných společně s jablky v ULO atmosféře


F. Paprštein, J. Sedlák, V. Svobodová, J. Polák, S. Gadiou, P. Zeman
Eliminace virů u ovocných dřevin a dlouhodobé sledování jejich zdravotního stavu


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Využití listových hnojiv ve výsadbách třešní


J. Kloutvorová, L. Knězáček, J. Kupková, J. Náměstek
Hodnocení účinnosti vybraných pomocných prostředků proti houbovým chorobám jabloní


J. Kosina
Chemická probírka u hrušní (předběžné výsledky)


J. Náměstek, M. Pražák, T. Litschmann, L. Knězáček, S. Prosa
Vliv kapkové závlahy s fertigací na výnos hrušní


M. Lánský, J. Kloutvorová, L. Knězáček, V. Nečesaný, J. Urbanová, J. Hajšlová
Vliv pomocných látek a listových hnojiv na rozklad reziduí u vybraných fungicidů


H. Drahošová, J. Blažková, I. Hlušičková
Hodnocení praskání plodů třešní


J. Blažek, I. Pištěková
Výsledky hodnocení dlouhodobého skladování nových odrůd slivoní


H. Ludvíková, J. Suchá, L. Křivohlávková, W. Jelkmann
Diagnostika maloplodosti třešně (Little cherry disease-LChD)


J. Korba, J. Šillerová, F. Paprštein, J. Sedlák
Výběr virulentních bakteriálních kmenů Erwinia amylovora pro testování umělé infekce spály na jádrovinách


J. Kosina
Růst a plodnost tří odrůd slivoní na vybraných podnožích


J. Sedlák, F. Paprštein
Mikropropagace odrůd třešně


J. Sedlák, F. Paprštein
Ověření fenotypové stability jádrovin po ozdravovacím procesu


J. Kloutvorová, J. Urbanová, L. Knězáček, J. Hajšlová
Sledování reziduí pesticidů v jahodníku v modelových systémech ošetření v roce 2009


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Ochrana rybízu proti vlnovníkovi rybízovému Cecidophyopsis ribis (Westwood, 1896)


J. Sedlák, F. Paprštein
Eliminace vlnovníka rybízového ve výsadbovém materiálu nechemickou cestou


J. Sedlák, F. Paprštein, J. Špak, J. Přibylová, L. Svobodová
Ozdravování odrůd rybízu


I. Pištěková, S. Boček, L. Odstrčilová, P. Salaš, H. Sasková
Vliv biologických fungicidních přípravků Supresivit a Polyversum na sklizeň a zdravotní stav jahodníku v simulované ekologické produkci


J. Ouředníčková, L. Knězáček, I. Silovská
Účinnost vybraných přípravků proti květopasu jahodníkovému (Anthonomus rubi, Herbst, 1795)


J. Kosina, M. Baudyšová
Množení méně známých ovocných plodin řízkováním


J. Sedlák, F. Paprštein
Sterilizace počátečních explantátů a množení růže dužnoplodé v podmínkách in vitro kultury


A. Matějíček, J. Kaplan
Porovnání senzorických ukazatelů sedmnácti kulturních odrůd bezu černého


M. Vespalcová, H. Grulichová, A. Matějíček, J. Kaplan
Bez černý (Sambucus nigra L.) jako zdroj významného flavonoidu rutinu


J. Blažek, J. Křelinová
Vybrané charakteristiky odrůd jabloní sloupcového růstu vyšlechtěných ve VŠÚO v Holovousích


J. Blažek
´Herald´ - nová odrůda jabloně sloupcového charakteru růstu s odolností proti chorobám


J. Blažek
Nová podzimní odrůda ´James Grieve Super Compact´


J. Blažek
Nová rezistentní odrůda jabloně ´Cumulus´ sloupcového charakteru růstu


Bibliografie VŠÚO Holovousy s.r.o. 2009-2010

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO