Semináře a polní dny


VŠÚO pořádá pro pěstitele a odbornou veřejnost řadu seminářů, workshopů a polních dnů. 
 

REGISTRACE NA SEMINÁŘE

Plánované akce v roce 2024: 
     

66. OVOCNÁŘSKÉ DNY 2024 
16. - 17.1. 2024 - Aldis Hradec Králové
 

Degustace zimní 
4.1.2024   -  VŠÚO Holovousy 

1. Demonstrační farma
19.3.2024 - VŠÚO Holovousy

2. Demonstrační farma
9. 4. 2024 - VŠÚO Holovousy

3. Demonstrační farma
30.4.2024 - VŠÚO Holovousy

4. Demonstrační farma
21.5.2024 - VŠÚO Holovousy

Seminář ROSTLINY V IN VITRO PODMÍNKÁCH
18. - 19. 6. 2024  - VŠÚO Holovousy

Seminář  Červené peckoviny
19.6.2024 - VŠÚO Holovousy

5. Demonstrační farma
25.6.2024 - VŠÚO Holovousy


Degustace jarní 
22.5.2024 - VŠÚO Holovousy   


Třešňové dny    

25.6. 2024  - Německo -Pilnitz  !!! ZRUŠENO

Invazní škodlivé organismy ovocných plodin a révy vinné

13.8.2024   - VŠÚO Holovousy

6. Demonstrační farma
17.9.2024 - VŠÚO Holovousy


Oslavy Holovouského malináče

5.10.2024


Seminář pro pěstitele

21.11. 2024  - VŠÚO Holovousy

              
V měsícich březen, duben, květen, červen a září se uskuteční Dny otevřených dveří Demonstrační farmy  VŠÚO Holovousy a skupinové informační akce (semináře) k odborným tématům integrované ochrany v sadech.

                                                                                   
                                                                                            

                                                                                        

Kontakt:

Ing. Jaroslava Nekvasilová
Jaroslava.NEKVASILOVA@vsuo.cz
+420 702 103 048

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO