Semináře a polní dny


VŠÚO pořádá pro pěstitele a odbornou veřejnost řadu seminářů, workshopů a polních dnů. V roce 2020 je situace díky covid -19 komplikovanější, přesto doufáme, že naplánované akce se uskuteční, i když budeme muset akci přizpůsobit daným podmínkám.

Plánované akce v roce 2020:                                  


                                                                     Ovocnářské dny 2020

 • 14. - 15. 1. 2020 - Aldis Hradec Králové
 

Jarní degustace jablek

 • 27.5.2020 - VŠÚO Holovousy


Polní den                                                                 

 • 28.5.2020 - VŠÚO Holovousy


Rané třešně                                                             

 • 10.6. 2020 - VŠÚO Holovousy


Demonstrační farma VŠÚO                                                                    

 • 23.6. 2020 - VŠÚO Holovousy


Třešňové dny                                                           

 • 24.- 25.6.2020 - Drážďany – Německo  ZRUŠENO


Seminář "Ochrana ovoce před chorobami a škůdci" 
Demonstrační farma VŠÚO
          

 • 4.8.2020 - VŠÚO Holovousy

AKTUÁLNÍ ŠKŮDCI V OVOCNÝCH SADECH A OCHRANA PROTI NIM
 • 4.8.2020 - VŠÚO Holovousy


Jablečné dny                                                             

 • 2. 9.  2020 - VŠÚO Holovousy


Škodlivé organizmy jabloňových sadů                                                             

 • 2. 9.  2020 - VŠÚO Holovousy
 
Zahraniční  studijní cesta školkařů            
 • 7. - 9. 9. 2020 - Německo


Podzimní hrušně, jabloně, slivoně                           

 • 10. 9. 2020 - VŠÚO Holovousy
 
Demonstrační farma VŠÚO Holovousy
 • 15. 9.2020 VŠÚO Holovousy

PROBLEMATIKA PRODUKCE ZÁKLADNÍHO MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU OVOCNÝCH DŘEVIN
 • 15. 9.2020 VŠÚO Holovousy

EFEKTIVITA KONTAKTNÍCH HERBICIDŮ
 • 15. 9.2020 VŠÚO Holovousy

Den otevřených dveří Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského                           
 • 3.10. 2020 - VŠÚO Holovousy - ZRUŠENO

 
Workshop zaměřený na sucho
 • 22. 10. 2020 VŠÚO Holovousy
 

Seminář pro pěstitele 
Demonstrační farma VŠÚO Holovousy                                             

 • 5.11.2020 - VŠÚO Holovousy

  OVOCNÁŘSKÉ DNY 2021
 • 19. - 20.1. 2021 - Aldis Hradec Králové

                                                                                   
                                                                                            

                                                                                        

Kontakt:

Ing. Jaroslava Nekvasilová
Jaroslava.NEKVASILOVA@vsuo.cz
+420 702 103 048

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO