SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH


SLAVNOSTI OVOCE V HOLOVOUSÍCH
V sobotu 23. října 2021 se u příležitosti 70-ti let od založení VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO HOLOVOUSY uskuteční "Slavnosti ovoce v Holovousích". Slavnosti odstartují v 9 hodin ráno odborným seminářem pro pěstitele, který potrvá až do 12 hodin. Následně bude program pokračovat od 13 hodin.
 
Slavnostní zahájení vypukne ve 13 hodin v areálu VŠÚO, konkrétně na pódiu před skladem ovoce. Až do 17 hodin bude možné využít komentované prohlídky vnitřních i venkovních prostor ústavu včetně sadů a skleníku. K vidění bude i výstavka včelařství a představení středních zemědělských a potravinářských škol z našeho regionu.
 
V průběhu celého odpoledne bude zajištěno bohaté občerstvení, včetně výborných domácích koláčů a ochutnávky výrobků z ovoce.
 
V prostoru areálu bude probíhat bohatý kulturní program pro dospělé a animační program pro děti, soutěže o ceny, dílničky pro děti, malování na obličej, lukostřelba a také sportovní aktivity pro děti a dospělé.
 
Součástí celé akce bude i "Holovouský minifestival
 
Prodejní stánky z Podkrkonoší budou nabízet regionální produkty, kvalitní ovoce, ovocné stromky (např. Holovouský malináč), výrobky z ovoce, med, sirob, další dobroty a výrobky místních producentů.

OPATŘENÍ COVID-19

Pro vstup do areálu VŠUO je zapotřebí se prokázat:

1. negativním PCR testem ne starším 7 dnů nebo antigenním testem ne starším 72 hodin, který provedl zdravotník 
 
 nebo

2. platným očkovacím certifikátem o ukončeném očkování 

 nebo

3. potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 od něhož neuplynulo více než 180 dní.

Pokud návštěvník není schopen doložit jednu z výše uvedených podmínek, tak na místě podstoupí rychlý antigenní test hrazený jeho zdravotní pojišťovnou v případě, že má na bezplatný test nárok. Bezplatný antigenní test je možný pouze 1x za 7 dnů. V opačném případě bude test zpoplatněný. 

Tyto podmínky se nevztahují na děti mladší 6 let.

Ke vstupu budete moci využít 3 vstupní brány, viz obrázek. 

U hlavní brány bude zajištěno od 11:30 testování pro návštěvníky. 

Tímto všechny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky a budou se testovat před vstupem do areálu, moc prosíme, aby směřovali rovnou k hlavní bráně, kde jim bude proveden test. 

Prosíme vás, abyste tato opatření akceptovali, jedná se o nařízení vlády a slouží pro správný chod akce. Dále prosíme o zakrytí dýchacích cest před vstupem do uzavřených prostor či dodržování rozestupů a dalších hygienických opatření.

 

Co můžete vidět v rámci dne otevřených dveří VŠUO:


Orientační plán v PDF ke stažení ZDEKalendář akcí


6. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO

17.09.2024

Dne 17.9.2024 se koná poslední demonstrační farma v roce 2024. Téma bude Integrovaná ochrana ve školkách. Celý článek...

ŠVESTKOVÝ DEN

04.09.2024

Dne 4.září 2024 se koná ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY s,r,o, seminář s názvem ŠVESTKOVÝ DEN. Účastníci  se  dozví vše o pčstování švestek a o jejich šlechtění.  Celý článek...

Invazni škodlivé organismy ovocných plodin a révy vinné

13.08.2024

Dne 13.8.2024 se bude konat tradiční seminář, který pořádá Oddělení ochrany VŠÚO Holovousy. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO