Zimní degustace jablekZimní degustace jablek

Publikováno: 10.02.2021


Průběh 52. ročníku degustace jablek v roce 2021 na VŠÚO Holovousy
 
Vlastní degustace jablek byla v roce 2021 netradiční a to hned v několika momentech- byl posunut termín na začátek února v domnění, že pandemická situace s Covid 19 bude příznivější. Původní záměr bylo vybrat povolený počet hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ a další veřejnosti. Nakonec vzhledem k vládnímu opatření se degustace zúčastnilo 17 hodnotitelů ze všech oddělení ovocnářského ústavu, degustace proběhla 3. 2. 2021. Celkem bylo hodnoceno 36 vzorků, z nichž pouze 5 pocházelo z ULO podmínek. Většina vzorků byla skladována v běžné nevětratelné chladírně při teplotě + 2°C. Některé vzorky byly bohužel vzhledem k posunutému termínu degustace a průběhu počasí a sklizní v roce 2020 již za svým zenitem (Nikoleta, Vltava, Rubín, Manitu). Naopak některé odrůdy jako např. Opal nebyly v den degustace ještě v plné konzumní zralosti.
 Nejlépe hodnocené byly odrůda a hybrid z Holovous a to Andera a nšl. HL 353/04.Jako třetí nejlépe hodnocený vzorek připadal na novou odrůdu soukromého šlechtění pana Josefa Buzrly z Moravského Žižkova odrůda Sissi a o čtvrté až páté místo se dělily odrůdy Briliant (stejného původů jako Sissi) s odrůdou King Jonagold. Odrůda Sissi (Rajka x Pink Lady), má slabý růst, netrpí padlím ani strupovitostí, lze jí dlouho skladovat, žádá probírku. Briliant (Orion x Pink Lady), má samoregulační schopnost násady plodů, pravidelně plodí, velké plody, netrpí opadem plodů a měla by sklízet co nejpozději.
´Andera´ je pozdně zrající odrůda jabloně. Sklizňově dozrává v polovině října shodně s odrůdou ´Golden Delicious´.  Typ růstu stromu je standardní, vykazuje silný růst a koruna má vzpřímený až rozložitý habitus. Doba kvetení je pozdní. ´Andera´ vstupuje do plodnosti středně pozdně (od 3. roku po výsadbě), plodnost je středně vysoká, pravidelná a odrůda se vyznačuje autoregulací násady plodů. Plod je velký (200 – 250 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva je zelenožlutá, krycí barva pak červená (80 % povrchu). Dužnina je krémová, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť je navinule sladká, výborná. ´Andera´ je středně náchylná ke strupovitosti, málo k padlí.
Novošlechtění HL 353/04 je kříženec odrůd ´Angold´ a ´Braeburn´. Vyznačuje se dobrou skladovatelností a pevnou chruplavou dužninou velmi dobré chuti.
Zajímavé zjištění, zatím však jen orientačně odzkoušené na malým počtu lidí je, že odrůdy Andera, Manitu a Briliant neprokázaly žádnou nebo jen zcela nepatrnou a krátkou reakci u alergiků.
Výsledky  52.ročníku degustace lze považovat za pracovní, edukativní a použitelné pro další šlechtitelskou práci. Věřme, že další ročník již proběhne ve standartních podmínkách.

 Výsledky degustace

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO