Zimní degustace jablekZimní degustace jablek

Publikováno: 2021-02-10


Průběh 52. ročníku degustace jablek v roce 2021 na VŠÚO Holovousy
 
Vlastní degustace jablek byla v roce 2021 netradiční a to hned v několika momentech- byl posunut termín na začátek února v domnění, že pandemická situace s Covid 19 bude příznivější. Původní záměr bylo vybrat povolený počet hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ a další veřejnosti. Nakonec vzhledem k vládnímu opatření se degustace zúčastnilo 17 hodnotitelů ze všech oddělení ovocnářského ústavu, degustace proběhla 3. 2. 2021. Celkem bylo hodnoceno 36 vzorků, z nichž pouze 5 pocházelo z ULO podmínek. Většina vzorků byla skladována v běžné nevětratelné chladírně při teplotě + 2°C. Některé vzorky byly bohužel vzhledem k posunutému termínu degustace a průběhu počasí a sklizní v roce 2020 již za svým zenitem (Nikoleta, Vltava, Rubín, Manitu). Naopak některé odrůdy jako např. Opal nebyly v den degustace ještě v plné konzumní zralosti.
 Nejlépe hodnocené byly odrůda a hybrid z Holovous a to Andera a nšl. HL 353/04.Jako třetí nejlépe hodnocený vzorek připadal na novou odrůdu soukromého šlechtění pana Josefa Buzrly z Moravského Žižkova odrůda Sissi a o čtvrté až páté místo se dělily odrůdy Briliant (stejného původů jako Sissi) s odrůdou King Jonagold. Odrůda Sissi (Rajka x Pink Lady), má slabý růst, netrpí padlím ani strupovitostí, lze jí dlouho skladovat, žádá probírku. Briliant (Orion x Pink Lady), má samoregulační schopnost násady plodů, pravidelně plodí, velké plody, netrpí opadem plodů a měla by sklízet co nejpozději.
´Andera´ je pozdně zrající odrůda jabloně. Sklizňově dozrává v polovině října shodně s odrůdou ´Golden Delicious´.  Typ růstu stromu je standardní, vykazuje silný růst a koruna má vzpřímený až rozložitý habitus. Doba kvetení je pozdní. ´Andera´ vstupuje do plodnosti středně pozdně (od 3. roku po výsadbě), plodnost je středně vysoká, pravidelná a odrůda se vyznačuje autoregulací násady plodů. Plod je velký (200 – 250 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva je zelenožlutá, krycí barva pak červená (80 % povrchu). Dužnina je krémová, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť je navinule sladká, výborná. ´Andera´ je středně náchylná ke strupovitosti, málo k padlí.
Novošlechtění HL 353/04 je kříženec odrůd ´Angold´ a ´Braeburn´. Vyznačuje se dobrou skladovatelností a pevnou chruplavou dužninou velmi dobré chuti.
Zajímavé zjištění, zatím však jen orientačně odzkoušené na malým počtu lidí je, že odrůdy Andera, Manitu a Briliant neprokázaly žádnou nebo jen zcela nepatrnou a krátkou reakci u alergiků.
Výsledky  52.ročníku degustace lze považovat za pracovní, edukativní a použitelné pro další šlechtitelskou práci. Věřme, že další ročník již proběhne ve standartních podmínkách.

 Výsledky degustace

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO