Zimní degustace jablekZimní degustace jablek

Publikováno: 10.02.2021


Průběh 52. ročníku degustace jablek v roce 2021 na VŠÚO Holovousy
 
Vlastní degustace jablek byla v roce 2021 netradiční a to hned v několika momentech- byl posunut termín na začátek února v domnění, že pandemická situace s Covid 19 bude příznivější. Původní záměr bylo vybrat povolený počet hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ a další veřejnosti. Nakonec vzhledem k vládnímu opatření se degustace zúčastnilo 17 hodnotitelů ze všech oddělení ovocnářského ústavu, degustace proběhla 3. 2. 2021. Celkem bylo hodnoceno 36 vzorků, z nichž pouze 5 pocházelo z ULO podmínek. Většina vzorků byla skladována v běžné nevětratelné chladírně při teplotě + 2°C. Některé vzorky byly bohužel vzhledem k posunutému termínu degustace a průběhu počasí a sklizní v roce 2020 již za svým zenitem (Nikoleta, Vltava, Rubín, Manitu). Naopak některé odrůdy jako např. Opal nebyly v den degustace ještě v plné konzumní zralosti.
 Nejlépe hodnocené byly odrůda a hybrid z Holovous a to Andera a nšl. HL 353/04.Jako třetí nejlépe hodnocený vzorek připadal na novou odrůdu soukromého šlechtění pana Josefa Buzrly z Moravského Žižkova odrůda Sissi a o čtvrté až páté místo se dělily odrůdy Briliant (stejného původů jako Sissi) s odrůdou King Jonagold. Odrůda Sissi (Rajka x Pink Lady), má slabý růst, netrpí padlím ani strupovitostí, lze jí dlouho skladovat, žádá probírku. Briliant (Orion x Pink Lady), má samoregulační schopnost násady plodů, pravidelně plodí, velké plody, netrpí opadem plodů a měla by sklízet co nejpozději.
´Andera´ je pozdně zrající odrůda jabloně. Sklizňově dozrává v polovině října shodně s odrůdou ´Golden Delicious´.  Typ růstu stromu je standardní, vykazuje silný růst a koruna má vzpřímený až rozložitý habitus. Doba kvetení je pozdní. ´Andera´ vstupuje do plodnosti středně pozdně (od 3. roku po výsadbě), plodnost je středně vysoká, pravidelná a odrůda se vyznačuje autoregulací násady plodů. Plod je velký (200 – 250 g), ploše kulovitého tvaru, základní barva je zelenožlutá, krycí barva pak červená (80 % povrchu). Dužnina je krémová, jemná, pevná, chruplavá a šťavnatá. Chuť je navinule sladká, výborná. ´Andera´ je středně náchylná ke strupovitosti, málo k padlí.
Novošlechtění HL 353/04 je kříženec odrůd ´Angold´ a ´Braeburn´. Vyznačuje se dobrou skladovatelností a pevnou chruplavou dužninou velmi dobré chuti.
Zajímavé zjištění, zatím však jen orientačně odzkoušené na malým počtu lidí je, že odrůdy Andera, Manitu a Briliant neprokázaly žádnou nebo jen zcela nepatrnou a krátkou reakci u alergiků.
Výsledky  52.ročníku degustace lze považovat za pracovní, edukativní a použitelné pro další šlechtitelskou práci. Věřme, že další ročník již proběhne ve standartních podmínkách.

 Výsledky degustace

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO