VŠÚO na Noci vědcůVŠÚO na Noci vědců

Publikováno: 12.10.2022


Národní zemědělské muzeum v Praze se 30. září již pošesté v rámci Noci vědců na jeden večer v roce proměnilo v centrum zemědělské vědy. Letošní téma „Všemi smysly“ bylo opravdovým zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Ti mohli u stanoviště VŠÚO Holovousy s názvem „Ovoce všemi smysly“ otestovat své chuťové pohárky při „slepé“ ochutnávce ovoce. Přičichnout mohli k různým jablečným výrobkům, podle hmatu se pokusit rozeznat druhy ořechů a na vlastní oči mohli pod mikroskopem nahlédnout do světa užitečných organismů, ale i škůdců. Starší děti si u našeho stanoviště mohly vyluštit křížovku, pro menší návštěvníky tu byla obrázková spojovačka nebo skládačka. Na své si tedy přišli všichni návštěvníci.

V rámci bohatého programu probíhaly v Objevovně také odborné přednášky. Se svým příspěvkem „Senzorika ve šlechtění ovoce“ zde vystoupila Mgr. Terezie Vojtová, která ve zkratce prozradila posluchačům, jak probíhá proces šlechtění a co vše je hodnoceno při výběru perspektivních odrůd a jaké smysly při hodnocení šlechtitelé využívají.

V Národním zemědělském muzeu v Praze bylo letos možné navštívit celkem 20 stanovišť s tematikou zemědělského výzkumu a využít své smysly při plnění nejrůznějších úkolů. Noc vědců ale neprobíhala pouze v Národním zemědělském muzeu v Praze, po celé České republice se do této akce zapojilo 845 vědců a odborníků z různých odvětví na více než stovce míst.

NOC VĚDCŮ - 2022_1
NOC VĚDCŮ - 2022_2
NOC VĚDCŮ - 2022_3
NOC VĚDCŮ - 2022_4
NOC VĚDCŮ - 2022_5
NOC VĚDCŮ - 2022_6
NOC VĚDCŮ - 2022_7

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO