VŠÚO na Noci vědcůVŠÚO na Noci vědců

Publikováno: 12.10.2022


Národní zemědělské muzeum v Praze se 30. září již pošesté v rámci Noci vědců na jeden večer v roce proměnilo v centrum zemědělské vědy. Letošní téma „Všemi smysly“ bylo opravdovým zážitkem pro malé i velké návštěvníky. Ti mohli u stanoviště VŠÚO Holovousy s názvem „Ovoce všemi smysly“ otestovat své chuťové pohárky při „slepé“ ochutnávce ovoce. Přičichnout mohli k různým jablečným výrobkům, podle hmatu se pokusit rozeznat druhy ořechů a na vlastní oči mohli pod mikroskopem nahlédnout do světa užitečných organismů, ale i škůdců. Starší děti si u našeho stanoviště mohly vyluštit křížovku, pro menší návštěvníky tu byla obrázková spojovačka nebo skládačka. Na své si tedy přišli všichni návštěvníci.

V rámci bohatého programu probíhaly v Objevovně také odborné přednášky. Se svým příspěvkem „Senzorika ve šlechtění ovoce“ zde vystoupila Mgr. Terezie Vojtová, která ve zkratce prozradila posluchačům, jak probíhá proces šlechtění a co vše je hodnoceno při výběru perspektivních odrůd a jaké smysly při hodnocení šlechtitelé využívají.

V Národním zemědělském muzeu v Praze bylo letos možné navštívit celkem 20 stanovišť s tematikou zemědělského výzkumu a využít své smysly při plnění nejrůznějších úkolů. Noc vědců ale neprobíhala pouze v Národním zemědělském muzeu v Praze, po celé České republice se do této akce zapojilo 845 vědců a odborníků z různých odvětví na více než stovce míst.

NOC VĚDCŮ - 2022_1
NOC VĚDCŮ - 2022_2
NOC VĚDCŮ - 2022_3
NOC VĚDCŮ - 2022_4
NOC VĚDCŮ - 2022_5
NOC VĚDCŮ - 2022_6
NOC VĚDCŮ - 2022_7

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO