Seznam aktualit


DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

25.06.2020

V úterý 23. 6. 2020 se konal 2.Den otevřených dveří ve VŠÚO Holovousy. Celý článek...
Seminář  Rané třešně

Seminář Rané třešně

12.06.2020

Ve středu 10.6.2020 se ve VŠÚO Holovousy uskutečnil serminář na téma Rané třešně. 

Celý článek...
NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

NÁRODNÍ CENTRUM KOMPETENCE

12.06.2020

Dne 10.6.2020 se v Holovousích uskutečnilo Zasedání Řídícího výboru Biotechnologického centra pro genotypování rostlin 


Celý článek...
SKLIZEŇ TŘEŠNÍ ZAČALA

SKLIZEŇ TŘEŠNÍ ZAČALA

09.06.2020

Dne 9.6.2020 byla zahájena sklizeň třešní, a zároveň i prodej v naší prodejně.

Celý článek...
Jarní degustace jablek - výsledky

Jarní degustace jablek - výsledky

08.06.2020

Seminář Organoleptické hodnocení pozdně zrajících odrůd a novošlechtění jablek na konci skladovací sezóny 2020, který se uskutečnil ve středu 27. května v prostorách kongresového sálu VŠÚO Holovousy, ukázal na zajímavé odrůdy.

Celý článek...
Akreditace  Laboratorního komplementu

Akreditace Laboratorního komplementu

29.05.2020

Laboratoř se úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).

Celý článek...
JARNÍ DEGUSTACE

JARNÍ DEGUSTACE

22.05.2020

Ve středu 27.5.2020 ve 12:30 se uskuteční ve velkém konferenčním sále VŠÚO JARNÍ DEGUSTACE jablek. Tato každoroční akce bude letos trochu jiná. Pandemie koronaviru ovlivnila i tuto akci, takže jsme se nakonec dohodli, že akce se uskuteční, ale pouze s degustátory z řad zaměstnanců VŠÚO a v omezeném počtu.

 

Celý článek...
DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

11.05.2020

VŠÚO pořádá seminář s praktickými ukázkami ve výsadbách s názvem Demonstrační farma VŠÚO  Holovousy - integrovaná ochrana v ovocných sadech. Akce se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti VŠÚO.

Celý článek...
Zimní degustace jablek

Zimní degustace jablek

20.01.2020

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se v jednacím sále VŠÚO Holovousy  konala zimní degustace jablek. Degustace se zúčastnilo 117 hodnotitelů, kteří hodnotili 47 vzorků odrůd a novinek. Vzorky byly uskladněny v chladírně při teplotě 1-2 °C a jsou z VŠÚO a ÚEB Střížovice.

Celý článek...
Ovocnářské dny 2020

Ovocnářské dny 2020

17.01.2020

Ve dnech 14. – 15. 1. 2020 se v Kongresovém centu ALDIS v Hradci Králové konaly již 63. Ovocnářské dny 2020.Hlavním tématem letošního ročníku bylo sucho a klimatická změna a dalším neméně důležitým tématem byla problematika reziduí pesticidů v ovoci a vize do budoucnosti v prodeji ovoce.

Celý článek...
Vánoční výstava ve Smiřicích

Vánoční výstava ve Smiřicích

20.12.2019

V předvánočním shonu a přípravách se konala výstava práce žáků Střední školy služeb, obchodu a gastronomie ve Smiřicích. Vánoční výstava a dny otevřených dveří se uskutečnily v pátek a sobotu 6. - 7. 12. 2019 ve Střední škole služeb, obchodu a gastronomie ve Smiřicích. Prezentace výrobků a služeb, které souvisí s časem Vánoc.

Celý článek...
Jablko = dobrý skutek

Jablko = dobrý skutek

15.12.2019

Jablko, symbol Vánoc a zároveň symbol dobrého skutku, který VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY.

Celý článek...
Nová kniha Šlechtění ovoce v Holovousích

Nová kniha Šlechtění ovoce v Holovousích

01.12.2019

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. vydal v těchto dnech novou knihu s názvem Šlechtění ovoce v Holovousích, autor Lubor Zelený a kolektiv. Jedná se tedy o ucelenou monografii o šlechtění jádrovin a peckovin s popisem 97 odrůd původem z Holovous. 

Celý článek...
Seminář pěstitelů ovoce 2019

Seminář pěstitelů ovoce 2019

26.11.2019

Dne 21. 11. 2019 se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích konal Seminář pěstitelů ovoce, kterého se zúčastnilo přes 60 zájemců z odborné veřejnost.

Celý článek...
Soutěž pro střední odborné školy

Soutěž pro střední odborné školy

20.11.2019

V pátek 15. 11. 2019 se konalo v Kongresovém centrum Aldis v Hradci Králové slavnostní vyhlášení soutěže FIRMA ŠKOLE A ŠKOLA FIRMĚ 2019. Soutěž je určena pro střední školy a firmy jako ocenění za jejich spolupráci a podporu při vzdělávání a odborné přípravě žáků. Nominaci vidíme jako ohodnocení spolupráce mezi VŠÚO a školou.

Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO