OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI


Dne 3.8.2021 od 9:00 hod. se bude konat v konferenčním sálu VŠÚO Hlovousy tradiční seminář OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI.

Seminář je realizován v rámci řešení projektu č. QK1710200 Národní agentury zemědělského výzkumu.


PROGRAM:


čas Program
8:00 –9:00 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře - jednatel VŠÚO Holovousy s.r.o.
9:05
Ochrana ovoce proti houbovým chorobám vroce 2021
Mgr. Zuzana Haňáčková, VŠÚO Holovousy s.r.o.
(výstupy projektů QK1710200 a RO1521, infrastruktura OVI)
9:30
Ochrana ovoce před škůdci v roce 2021
Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy s.r.o.
(výstupy projektů QK1710200 a RO1521, infrastruktura OVI)
10:00
Škvor obecný v sadech a podpora jeho potenciálu pro ochranu rostlin
Ing. et Bc. Jana Niedobová, Ph.D., VŠÚO Holovousy s.r.o.
10:30
Ochrana sadů v roce 2021
Ing. Drahomíra Musilová, BASF spol. s r.o., Praha
10:45 –11:00  Přestávka
11:00
Principy precizního zemědělství a polní autonomie
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., ČZU Praha
11:30
Viry a fytoplazmyovocných plodin
Mgr. Lucie Valentová,VŠÚO Holovousy s.r.o.
12:00 
Ochrana ovoce ve druhé polovině vegetace
Ing. František Řezanina, Bayer s.r.o.
12:15 Oběd

 
Přihlášení na seminář proveďte prosím do 23. 7. 2021 přes registrační formulář https://www.vsuo.cz/registrace.

Účastnický poplatek na osobu je 250 Kč. Platba v hotovosti nebo kartou při prezenci.

Odborný garant: Ing. M. Skalský, Ph.D. (michal.skalsky@vsuo.cz), Ing. J. Ouředníčková, Ph.D. (jana.ourednickova@vsuo.cz)
 

Kalendář akcí


ZRUŠENO !!! Třešňový den - Německo - Pilnitz

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 se koná tradiční Třešňový den, který se letos koná v německém Pilnitzu u Drážďan. Celý článek...

5. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 (úterý) se koná ve VŠÚO holovousy již 5. demonstračníí farma VŠÚO Holovousy. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO