OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI


Dne 3.8.2021 od 9:00 hod. se bude konat v konferenčním sálu VŠÚO Hlovousy tradiční seminář OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI.

Seminář je realizován v rámci řešení projektu č. QK1710200 Národní agentury zemědělského výzkumu.


PROGRAM:


čas Program
8:00 –9:00 Prezence účastníků
9:00 Zahájení semináře - jednatel VŠÚO Holovousy s.r.o.
9:05
Ochrana ovoce proti houbovým chorobám vroce 2021
Mgr. Zuzana Haňáčková, VŠÚO Holovousy s.r.o.
(výstupy projektů QK1710200 a RO1521, infrastruktura OVI)
9:30
Ochrana ovoce před škůdci v roce 2021
Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy s.r.o.
(výstupy projektů QK1710200 a RO1521, infrastruktura OVI)
10:00
Škvor obecný v sadech a podpora jeho potenciálu pro ochranu rostlin
Ing. et Bc. Jana Niedobová, Ph.D., VŠÚO Holovousy s.r.o.
10:30
Ochrana sadů v roce 2021
Ing. Drahomíra Musilová, BASF spol. s r.o., Praha
10:45 –11:00  Přestávka
11:00
Principy precizního zemědělství a polní autonomie
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., ČZU Praha
11:30
Viry a fytoplazmyovocných plodin
Mgr. Lucie Valentová,VŠÚO Holovousy s.r.o.
12:00 
Ochrana ovoce ve druhé polovině vegetace
Ing. František Řezanina, Bayer s.r.o.
12:15 Oběd

 
Přihlášení na seminář proveďte prosím do 23. 7. 2021 přes registrační formulář https://www.vsuo.cz/registrace.

Účastnický poplatek na osobu je 250 Kč. Platba v hotovosti nebo kartou při prezenci.

Odborný garant: Ing. M. Skalský, Ph.D. (michal.skalsky@vsuo.cz), Ing. J. Ouředníčková, Ph.D. (jana.ourednickova@vsuo.cz)
 

Kalendar akci


6. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO

17.09.2024

Dne 17.9.2024 se koná poslední demonstrační farma v roce 2024. Téma bude Integrovaná ochrana ve školkách. Celý článek...

ŠVESTKOVÝ DEN

04.09.2024

Dne 4.září 2024 se koná ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY s,r,o, seminář s názvem ŠVESTKOVÝ DEN. Účastníci  se  dozví vše o pčstování švestek a o jejich šlechtění.  Celý článek...

Invazni škodlivé organismy ovocných plodin a révy vinné

13.08.2024

Dne 13.8.2024 se bude konat tradiční seminář, který pořádá Oddělení ochrany VŠÚO Holovousy. Celý článek...

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO