3. ONLINE SEMINÁŘ PROJEKT BIOFRUITNET 8. LISTOPADU 2022


3. ONLINE SEMINÁŘ PROJEKT BIOFRUITNET 8. LISTOPADU 2022
Inovace v boji proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci ovoce 
 
Projekt BIOFRUITNET uspořádá třetí online seminář zaměřený na podporu inovací v evropské produkci ekologického ovoce. Online seminář se bude konat 8. listopadu od 10:00 do 12:40 a představí nejnovější pokroky v ochraně proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci ovoce.
 
Úvodní slovo: Eva Kohlschmid, NATURLAND (Německo)
Téma 1: Ochrana před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi) a octomilkou japonskou (Drosophila suzukii) v peckovinách
Přednášející: Eligio Malusa , INHORT (Polsko), Moderátor: Clemence Boutry, FiBL (Švýcarsko)
Téma 2. Choroba citrusových rostlin „zelenání citrusů“
Přednášející: Salvador Garibay, FiBL (Švýcarsko), Moderátor: Évelyne Alcázar Marin, ECOVALIA (Španělsko)
 
Pro účast na třetím online semináři je nutná registrace. Zaregistrujte se prosím zde do 8. listopadu 2022.
 
Program a registraci účastníků naleznete zde:
https://biofruitnet.eu/third-online-seminar-on-8th-november-2022/
Bližší informace týkající se odkazu na online seminář budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Kalendář akcí


ZRUŠENO !!! Třešňový den - Německo - Pilnitz

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 se koná tradiční Třešňový den, který se letos koná v německém Pilnitzu u Drážďan. Celý článek...

5. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 (úterý) se koná ve VŠÚO holovousy již 5. demonstračníí farma VŠÚO Holovousy. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO