3. ONLINE SEMINÁŘ PROJEKT BIOFRUITNET 8. LISTOPADU 2022


3. ONLINE SEMINÁŘ PROJEKT BIOFRUITNET 8. LISTOPADU 2022
Inovace v boji proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci ovoce 
 
Projekt BIOFRUITNET uspořádá třetí online seminář zaměřený na podporu inovací v evropské produkci ekologického ovoce. Online seminář se bude konat 8. listopadu od 10:00 do 12:40 a představí nejnovější pokroky v ochraně proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci ovoce.
 
Úvodní slovo: Eva Kohlschmid, NATURLAND (Německo)
Téma 1: Ochrana před vrtulí třešňovou (Rhagoletis cerasi) a octomilkou japonskou (Drosophila suzukii) v peckovinách
Přednášející: Eligio Malusa , INHORT (Polsko), Moderátor: Clemence Boutry, FiBL (Švýcarsko)
Téma 2. Choroba citrusových rostlin „zelenání citrusů“
Přednášející: Salvador Garibay, FiBL (Švýcarsko), Moderátor: Évelyne Alcázar Marin, ECOVALIA (Španělsko)
 
Pro účast na třetím online semináři je nutná registrace. Zaregistrujte se prosím zde do 8. listopadu 2022.
 
Program a registraci účastníků naleznete zde:
https://biofruitnet.eu/third-online-seminar-on-8th-november-2022/
Bližší informace týkající se odkazu na online seminář budou zaslány přihlášeným účastníkům.

Kalendar akci


Seminář Zpracování tradičního a méně známého ovoce v domácích podmínkách a v provozní praxi

19.10.2023

Dne 19. října 2023 se uskuteční Seminář Zpracování tradičního a méně známého ovoce v domácích podmínkách a v provozní praxi, odborný garant akce je prof. Dr. Ing. B.Krška.

Celý článek...

SEMINÁŘ PRO PĚSTITELE

07.10.2023

Dne 7.10. 2023se koná ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY s.r.o. v rámci Slavností  Holovouského malináče SEMINÁŘ PRO PĚSTITELE určený především malopěstitelům, ale nejen jim. Celý článek...

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO