Certifikovaná metodika
PLUHAŘOVÁ, Kamila; ČMEJLOVÁ, Jana; KRŠKA, Boris; VORÁČEK, Pavel a ČMEJLA, Radek

Genotypizace jabloně domácí (Malus × domestica Borkh.) pomocí SSR markerů v praxi


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2023

ISBN 978-80-87030-90-5

DOI 10.60615/DNP4-0X57

Jabloň domácí (Malus × domestica Borkh.) je významnou zemědělskou plodinou, která je pěstována po celém světě. Odhaduje se, že existuje více než 10 000 odrůd jabloní a mnoho šlechtitelských programů se stále zaměřuje na produkci nových kvalitnějších odrůd. Správné určení identity jednotlivých odrůd hraje důležitou roli ve všech úrovních produkce rostlinného materiálu, zvláště jedná-li se o práci s certifikovaným materiálem, a je nezbytné pro kontrolu deklarované odrůdové pravosti, např. při uznávacím řízení nových odrůd nebo při kontrolní činnosti. Rozlišení jednotlivých odrůd pomocí fenotypového a fenologického hodnocení, které se standardně provádí, může být jednak časově náročné, ale také obtížné a v některých případech, vzhledem k počtu existujících odrůd, dokonce nemožné. V dnešní době se proto přechází k určování odrůdy/genotypu (genotypování) pomocí molekulárních markerů molekulárně-biologickými metodami. Pro genotypování jabloní byla vyvinuta sada Ap17in1, která pomocí fragmentační analýzy detekuje 17 SSR (simple sequence repeats, krátké tandemové repetice) markerů v jedné reakci. Certifikovaná metodika poskytuje podrobný návod pro genotypizaci jabloní pomocí těchto markerů a předkládá její využití v praxi.

Klíčová slova: jabloně; genotypizace; analýza fragmentů; SSR marker

STÁHNOUT CERTIFIKOVANOU METODIKU

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO