Seminář pěstitelů ovoce 2023

Seminář pěstitelů ovoce 2023

Publikováno: 24.11.2023

Tradiční listopadový Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce konal prezenční formou 23. listopadu v jednacím sále VŠÚO Holovousy s.r.o. Prezentovány zde byly především výsledky řešení projektů NAZV a DKRVO. Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. V úvodní přednášce představili RNDr. Aneta Bílková a Ing. Aleš Vávra, Ph.D. služby Oddělení laboratorního komplementu VŠÚO Holovousy, které mimo jiné nabízí ovocnářům akreditované laboratorní rozbory – rezidua pesticidů a obsah těžkých kovů v ovoci.

ŠKOLENÍ IP-OVOCE

ŠKOLENÍ IP-OVOCE

Publikováno: 02.11.2023

Poslední běh školení IP-OVOCE se uskuteční presenčním způsobem v sálu ​VŠÚO.
Analýza těžkých kovů - akreditováno

Analýza těžkých kovů - akreditováno

Publikováno: 24.10.2023

Analýza těžkých kovů v rostlinné hmotě zařazena mezi akreditované zkoušky!
Seminář Zpracování tradičního a méně známého ovoce v domácích podmínkách a v provozní praxi

Seminář Zpracování tradičního a méně známého ovoce v domácích podmínkách a v provozní praxi

Publikováno: 19.10.2023

Seminář Zpracování tradičního a méně známého ovoce v domácích podmínkách a v provozní praxi, se konal 19.11.2023 v konferenčním sále VŠÚO Holovousy.  

Prof. Švec laureátem Ceny Neuron za rok 2023

Prof. Švec laureátem Ceny Neuron za rok 2023

Publikováno: 16.10.2023

V neděli 15. 10. 2023 převzal prof. Ing. František Švec, DrSc. prestižní Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě v oboru chemie. Cena je určena pro excelentní osobnost, která svým celoživotním přínosem přesáhla české hranice.

Slavnosti Holovouského malináče

Slavnosti Holovouského malináče

Publikováno: 09.10.2023

V sobotu  7.10.2023 se v rámci 19. ročníku Slavností Holovouských malináčů konal Den otevřených dveří spojený s výstavou ovoce a méně známého ovoce a se Seminářem pro pěstitele.  Dále návštěvníci shlédli výstavu včelaření a výstavu ovocnářské techniky. 

Výstava HORTIKOMPLEX OLOMOUC

Výstava HORTIKOMPLEX OLOMOUC

Publikováno: 09.10.2023

Ve dnech 5. 10. - 8. 10. 2023 se v Olomouci konala výstava Hortikomplex. Této výstavy se pravidelně  zúčastňuje i VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.,  

Zahrada Čech

Zahrada Čech

Publikováno: 11.09.2023

I letos se zúčastnil VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. již 47. ročníku výstavy Zahrada Čech.

MAPA STRÁNEKMAPA STRÁNEK METEOSTANICE HOLOVOUSYMETEOSTANICE HOLOVOUSY FACEBOOKFACEBOOK

KALENDÁŘ AKCÍ

PROBĚHLÉ AKCE

Seminář pěstitelů ovoce 2023

23. listopad 2023

 Seminář pěstitelů ovoce, se koná 23.11.2023 v 9:00 hod. v konferenčím sále VŠÚO Holovousy je již tradiční akcí na závěr pěstitelského roku. více informací...Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO