ODDĚLENÍ GENOFONDŮ


04
04
02
01

Činnosti oddělení

 • Dlouhodobé uchování vybraných ovocných druhů v polních kolekcích pro potřeby budoucích generací
 • Introdukce perspektivních odrůd ze zahraničí k zabezpečení šlechtitelských programů vhodnými genotypy s cennými vlastnostmi (rezistence k chorobám, škůdcům a nepříznivým podmínkám prostředí, pylová sterilita, kvalita plodů aj.).
 • Hodnocení významných hospodářských znaků, aktualizace databáze.
 • Aktivní vyhledávání významných lokálních odrůd na území České republiky a jejich zařazení do uchovávaného genofondu.
 • Výzkum moderních biotechnologických metod pro uchování genofondů – kryoprezervace.
 • Ozdravování ovocných plodin chemoterapií v podmínkách kultury in vitro.
 • Stanovení opylovacích poměrů pro jabloně, hrušně a třešně.
 • Výzkum in vitro množení ovocných plodin.
 • Výzkum metodických postupů pro pěstování angreštu a rybízu.
 • Metodické vedení pro pěstování méně známých ovocných plodin (kanadské borůvky, rakytník řešetlákový aj.).
 • Výzkum nových technologií skladování plodů ovocných plodin.
 • Analýza vnitřní kvality plodů (NIR apod.).

Hospodářská činnost

 • Produkce ovoce
 • Produkce podnoží a výsadba matečných ovocných stromků
 • Služby, nabídka pro pěstitele
 • Ozdravování ovocných plodin chemoterapií v podmínkách kultury in vitro.
 • Stanovení opylovacích poměrů pro jabloně, hrušně a třešně.
 • Výzkum in vitro množení ovocných plodin. 

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO